Zasady przechowywania owoców

Przechowywanie owoców jest utrudnione, ponieważ stanowią one stosunkowo nietrwałą masę towarową, biologicznie żywą (owo­ce oddychają, odbywa się w nich proces transpiracji, dojrzewania i inne). Na duzą skalę przechowywaniem owoców trwałych (np. jabłek i gruszek odmian zimowych) zajmują się specjalne zakłady dysponujące pomieszczeniami przystosowanymi do tego celu, a więc przechowalniami i chłodniami.Owoce sukcesywnie dostarczane do obrotu handlowego powin­ny być jak najszybciej sprzedane. W wypadku konieczności krót­kiego magazynowania należy przechowywać owoce w pomieszcze­niach czystych, chłodnych, przewiewnych i pozbawionych obcych zapachów. Opakowanie z owocami należy umieszczać na ażurowej podłodze, schodkowo lub krzyżowo. Opakowania z owocami róż­nych klas jakości powinno się ustawiać oddzielnie.W owocacn pochodzących z przechowalni i chłodni mogą wy­stępować choroby przechowalnicze. Mogą to być choroby pocho­dzenia grzybowego, np. gorzka zgnilizna, brunatna zgnilizna, nie­bieska pleśń, szara pleśń oraz choroby fizjologiczne (na skutek za­kłóceń występujących w procesach fizjologicznych), np. oparze-lizna powierzchniowa (chłodniowa), gorzka plamistość podskórna, zbrązowienie przygniezdne, rozpad mączysty, rozpad wewnętrzny.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments