Zarys wiadomości o przetworach

Z grochu otrzymuje się: groch łuszczony, kaszę grochową, mąkę grochową. Proces przeróbki grochu podobny jest do produkcji nie­których kasz i obejmuje: czyszczenie, obróbkę dyrotermiczną — polegającą na nawilżaniu lub działaniu parą wodną, obłuskiwanie, polerowanie, sortowanie, względnie przerabianie obłuskanego gro­chu na kaszę lub mąkę grochową (krajanie, przemielanie).Najpowszechniej występuje w obrocie towarowym groch obłu-szczony. Ze względu na stopień rozdrobnienia rozróżnia się groch cały (C), połówkowy (B) i łamany (Ł). Mąka grochowa ma zastoso­wanie przy produkcji koncentratów spożywczych.Ogólnie przetwory grochowe powinny się odznaczać właściwym zabarwieniem (w zależności od odmiany grochu), swoistym zapa­chem, przy czym smak gorzki, kwaśny i zapach obcy są niedopusz­czalne.Jednym z przetworów fasoli suchej (suchego ziarna) jest mąka fasolowa, który w zasadzie stanowi surowiec dla przemysłu kon­centratów spożywczych.Warunki przechowywania dla przetworów z nasion strączk , wych są takie same jak dla nasion strączkowych.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments