Wyroby w czekoladzie

Wyroby w czekoladzie, zwane są też czekoladowymi lub ga­lanterią czekoladową. Składają się z korpusu (rdzenia) i zewnę­trznej warstwy tłustej i łatwo topliwej masy czekoladowej, zwanej kuwerturą. Ilość kuwertury czekoladowej nie może być mniejsza niż 17°/o. Wyrób tych produktów polega na powlekaniu — oble­waniu masą czekoladową. Grubość warstwy kuwertury jest nie­wielka i zazwyczaj wynosi ok. 1 mm. Ze względu na korpus wy­różnia się cukierki w czekoladzie, chałwę w czekoladzie, herbat­niki w czekoladzie, pierniki w czekoladzie, wafle w czekoladzie i wiele innych.Pokrycie rdzenia kuwerturą powinno być całkowite. Powierz­chnia wyrobów powinna się odznaczać lekkim połyskiem, bez plam, zasiwień, wyraźnych zadrapań lub pęknięć. Barwa kuwer­tury naturalnej powinna być ciemnobrązowa, a kuwertury mlecz­nej jasnobrązowa. Powierzchnia dolna wyrobów jest matowa. Za­sadnicze wymagania jakościowe nie odbiegają od wymagań sta­wianych czekoladzie i wyrobom stanowiącym rdzeń.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments