Wyroby garmażeryjne

Wiadomości ogólneArtykuły garmażeryjne są to półgotowe i gotowe wyroby o specjalnym charakterze, jak również potrawy, zestawy potraw w postaci dań oraz dodatki do potraw — przystosowane do szyb­kiego sporządzania posiłków, wyprodukowane sposobem przemy­słowym, podzielone na porcje lub przygotowane do sprzedaży według żądanej ilości. Ze względu na zasadniczy składnik wyróż.-nia się artykuły garmażeryjne mięsne, drobiowe, rybne, mleczne, mączne, kaszowe, warzywo-owocowe i inne. Ze względu ina sto­pień gotowości do użycia najogólniej dzieli się wyroby garmaże­ryjne na tzw. półfabrykaty (półprodukty) i wyroby gotowe.Półprodukty (półfabrykaty) są to półgotowe artykuły gar­mażeryjne uzyskiwane z surowców poddanych odpowiednim za­biegom, np. myciu, oczyszczeniu, usunięciu części niejadalnych, rozdrobnieniu, zmieszaniu z dodatkami, zmiękczeniu, zagęszczeniu, uformowaniu, utrwaleniu, wyporcjowaniu, opakowaniu, wymaga­jące przed spożyciem dalszych zabiegów kulinarnych (np. klopsi-ki, pulpety, filety rybne; wymieńcie inne znane wam tego rodzaju półprodukty).Wyroby garmażeryjne gotowe są to artyku-ty wy­produkowane z półfabrykatów lub bezpośrednio z surowców i przez stosowne zabiegi (np. gotowanie, smażenie, parowanie) przygoto­wane do spożycia bez dalszych zabiegów kulinarnych (np. bigosy, pasztety, sałatki).Obecnie artykuły garmażeryjne obejmują szeroki zakres różnych produktów, np. zupy, wywary, sosy, galarety, sałatki marynaty, desery, przystawki, gotowe dania. Największą zaletą wyrobów garmażeryjnych jest ich praktyczność, a więc łatwość przekształcania w potrawę lub gotowość do spożycia, wygodne porcjowanie — są to wymagania zgodne z potrzebami i warunka­mi życia ludzi, zwłaszcza w dużych skupiskach, a więc ośrodkach miejskich i przemysłowych.Artykuły garmażeryjne są to na ogół wyroby nietrwałe lub małotrawałe wymagające przechowywania w pomieszczeniach lub urządzeniach chłodniczych (zarówno u producenta, jak i w punk­cie sprzedaży) w temperaturze od 0 do,8°C. Ze względu na właści­wości okres trwałości większości artykułów garmażeryjnych jest krótki. Większość półfabrykatów powinna być sprzedana w dniu dostawy. Dla wyrobów garmażeryjnych gotowych okres trwałości waha się od 1 do 3 dni.Do transportu wyrobów garmażeryjnych powinno się stosować specjalne środki transportu izotermiczne, chłodzone, wyposażone w półki, stelaże do stawiania opakowań pośrednich (zbiorczych) odpowiadające w pełni wszystkim warunkom sanitarno-higienicz-nym przewozu.Dozwolone jest też stosowanie innych środków transportowych, przystosowanych odpowiednio do przewozu wyrobów garmażeryj­nych pod warunKiem, że zabezpieczają one w pełni odpowiednie warunki sanitarne i higieniczne oraz nie powodują obniżania ja­kości i przydatności spożywczej artykułów garmażeryjnych. W okresie letnim wnętrze tych środków transportowych musi być chłodzone.Do pakowania wyrobów garmażeryjnych (jako opakowania bezpośrednie jednostkowe) służyć mogą torebki polietylenowe, taoki z tworzyw sztucznych, foremki z folii aluminiowej, tuby, kubki z folii aluminiowej i opakowania szklane. Opakowania bez­pośrednie zbiorcze powinny być wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej, aluminiowej, z tworzyw sztucznych oraz z blachy stalowej powlekanej obojętnym lakierem. Opakowania z tworzyw sztucznych muszą mieć atest wydany przez władze sanitarne. Opakowaniem pośrednim dla wyrobów garmażeryjnych mogą być pojemniki wykonane z drewna, metali lub tworzyw sztucznych. Pojemniki powinny zabezpieczać produkty przed zanieczyszcze­niem, uszkodzeniami mechanicznymi, wypadaniem opakowań bez­pośrednich itp.Znakowanie opakowań z produktami garmażeryjnymi, poza ogólnie stosowanymi oznaczeniami, powinny zawierać datę pro­dukcji, okres przydatności do sprzedaży oraz informację dotyczącą sposobu przechowywania.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments