Wiadomości ogólne

Powszechną nazwą: grzyby obejmuje się owocniki, będące wy­tworami grzybni. Owocniki mogą odznaczać się dużą różnorodno­ścią kształtów. Pod uwagę będziemy jednak brać tzw. grzyby han­dlowe, a więc grzyby o owocnikach kapeluszowych, składających się z kapelusza umieszczonego na trzonie. Kształt kapelusza może być okrągły, kopytkowy, lejkowaty lub zupełnie nieregularny. Na spodniej części kapelusza występować mogą blaszki promienisto ułożone (np. u pieczarek, muchomorów), rurki — drobne, przyle­gające do siebie (np. u borowika szlachetnego, koźlarza czerwo­nego), charakterystyczne pofałdowania (np. u pieprznika jadalne­go) oraz elastyczne kolce (np. u -kolczaka dachówkowatego).U wielu gatunków grzybów występuje na trzonie pierścień lub u nasady trzonka pochwa. Wytwory te pochodzą z osłon, którymi otoczone były młode owocniki. W miarę rozrastania się grzyba osłony te popękały i ich resztki pozostały częściowo na powierzchni kapelusza w postaci łatek (strzępek), w postaci pierścienia (kołnie­rza) na trzonie oraz charakterystycznej pochwy u nasady trzona. Są to cechy ułatwiające rozpoznawanie grzybów, co ma przede wszystkim szczególne znaczenie przy rozróżnianiu upodobnionych młodych grzybów niektórych gatunków jadalnych i trujących. Najczęściej występują śmiertelne zatrucia w następstwie spożycia muchomorów. W związku z tym należy zwrócić uwagę na wygląd młodych osobników, na osłonę całkowitą, i na osłonę częściową oraz jej pozostałości u pieczarki (rys. 13).jest uprawa pieczarek (pieczarki dwuzarodnikowej), które są grzy­bami koprofilnymi, tzn. rozwijającymi się na ekskrementach (na­wozie końskim).Wartość odżywcza grzybów jest stosunkowo niewielka, ale od­znaczają się one dużą smakowitością, mają znaczną wartość przy­prawową i urozmaicają nasze pożywienie. Grzyby zawierają prze­ciętnie ok. 90% wody, od 3 do 6% białka, od 5 do 8°/o węglowoda­nów, ok. 0,5°/o tłuszczu, poza tym pewne ilości witamin (przede wszystkim z grupy B) oraz sole mineralne z zawartością fosforu, potasu, żelaza oraz takich mikroelementów jak kobalt, .fluor, man­gan, cynk i jod. Bardziej szczegółowy skład chemiczny grzybów podano na przykładzie składu chemicznego pieczarki uprawnej, która staje się powszechnym grzybem konsumpcyjnym.Zorganizowany zbiór grzybów prowadzony przez placówki ,,Las” wynosi kilka tysięcy ton rocznie. Poza tym duże ilości grzy­bów zbiera ludność wiejska i amatorzy grzybobrań. Obserwuje się stałe zmniejszenie ilości grzybów w naszych lasach. Spowodowane to jest głównie przez niewłaściwą eksploatację terenów grzybo­wych przez zbieraczy. Dlatego warto wspomnieć, że przy zbiorze należy wyjmować grzyby delikatnie skrętnym ruchem ręki ku gó­rze, otwory po wyjętych grzybach należy zasypać ściółką, nie na­leży zbierać grzybów małych ukrytych w ściółce (niszczy się przez to grzybnie) oraz zbyt wyrośniętych („starych”), które są źródłem rozsiewających się zarodników.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments