Wędzonki

Wędzonki produkowane są z jednego elementu — z jednego kawałka mięsa lub tłuszczu. Produkowane są bez osłonek lub w osłonkach (np. baleron, polędwica). Istotnym procesem techno­logicznym jest peklowanie i wędzenie, gdyż dzięki tym operacjom uzyskują swoiste cechy organoleptyczne.Zasadnicze wymagania jakościowe dotyczące wędzonek w za­kresie cech organoleptycznych i fizycznych są w zasadzie podobne i dlatego przedstawia się je na przykładzie szynki sznurowanej wędzonej. Szynka tylna lub przednia sznurowana produkowana jest z całej lub części szynki lub łopatki, bez golonki i bez kości. Wymagania organoleptyczne i fizyczne są następujące:— Cechy zewnętrzne: kształt nieforemnego stożka ściętego. Szynka sznurowana wzdłuż i w poprzek, na końcu zaopatrzona w pętelkę. Barwa na powierzchni właściwa dla mięsa, skóry i tłu­szczu wieprzowego, peklowanego, powierzchniowo ściemniona przez wędzenie. Powierzchnia może być pokryta skórą w ok. 30°/o oraz częściowo pokryta warstwą tłuszczu. W wypadku stwierdze­nia w partii więcej niż 5% szynek odbiegających od podanych wy­magań jakpściowych, należy szynki zakwalifikować do II klasy jakości.Cechy na przekroju: barwa właściwa, z ciemną obwódką zewnętrzną powstałą wskutek wędzenia. Układ mięśni i tłuszczu zgodny z budową anatomiczną, z uwzględnieniem przesunięć przy formowaniu. Pasma tłuszczu śródmięśniowego średnio o grubości do 15 mm, warstwa tłuszczu zewnętrznego o grubości średnio do 10 mm. Plastry szynki o grubości 3 mm przy rozciąganiu mogą się rozdzielać. W wypadku odchyleń od tych wymagań w stopniu nie dyskwalifikującym produkt do spożycia, należy zaliczyć szynkę do II klasy jakości;Ocena doustna: zapach i smak charakterystyczny dla wę­dzonki surowej, wyraźnie słony, wyczuwalny zapach wędzenia. W wypadku odchyleń od tych wymagań jakościowych w stopniu nie dyskwalifikującym do spożycia, należy zaliczyć szynkę do II klasy jakości.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments