Ważniejsze przetwory ziemniaczane

W przemyśle ziemniaczanym wyróżnić można trzy działy — kierunki:produkcję mączki ziemniaczanej (krochmalu, skrobi),produkcję suszów ziemniaczanych,c) produkcję hydrolizatów skrobi. 1Mączka ziemniaczana produkowana jest z ziemnia-ków przez ich roztarcie na mechanicznych tarkach w celu otwarciakomórek i wypłukaniu na sitach ziarenek skrobi. Z produktu spodsit (tzw. mleczka skrobiowego) wydziela się skrobię przez osadza-nie i przez wirowanie. Do czynności końcowych należy wysuszaniei przesianie otrzymanego produktu. iRozróżnia się dwa gatunki mączki ziemniaczanej przeznaczonej dla celów spożywczych, nieznacznie różniącej się między sobą — mączka ziemniaczana Superior Standard i Superior. Mączka ziem­niaczana jest produktem higroskopijnym i wymaga przechowywa­nia v/ pomieszczeniach suchych, a ponadto pozbawionych obcych zapachów.Mączka ziemniaczana znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym (jako dodatek do ciast, jako składnik deserowy, do krochmalenia bielizny). W przemyśle służy do produkcji koncen­tratów spożywczych (np. budyni), hydrolizatów skrobi, poza tym znajduje zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, włókienni­czym, papierniczym i innych.suchych, przewiewnych, najlepiej w temperaturze od 8 do 15’C i przy wilgotności względnej powietrza od 50 do 60°/o. Kompozy­cyjnym produktem jest blin, składający się z suszu z dodatkiem mączki ziemniaczanej i soli kuchennej.Hydrolizaty krochmalowe (skrobiowe) produkowa­ne są na zasadzie scukrzenia skrobi. Do nich zalicza się syrop skro­biowy (ziemniaczany), cukier skrobiowy i glukozę krystaliczną. Produkty te znajdują zastosowanie głównie w przemyśle cukierni­czym. W obrocie detalicznym znajduje się produkt pod nazwą ..glukoza — cukier gronowy” (środek odżywczy i wzmacniający dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie wzmożonego wysiłku fizycznego, w okresie rekonwalescencji, w niedomogach serca).Susze ziemniaczane produkuje się przez szybkie wy­suszenie (w temperaturze ponad 100°C) masy ziemniaka bez skórki. Do suszów spożywczych zalicza się ziemniaki suszone w postaci krajanki, talarków lub grysiku; susz ziemniaczany blin (w postaci proszku i prażynki w postaci plasterków oraz puree ziemniaczane. Wszystkie te produkty, zaliczane w praktyce do tzw. galanterii ziemniaczanej należy przechowywać w pomiesze/.eniaeh chłodnych,

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments