Ważniejsze podstawowe pojęcia

Podobnie jak w obrocie owocami, obowiązują też w obrocie warzywami pewne podstawowe pojęcia i określenia, które wpro­wadzają ład w stosunkach między dostawcą i odbiorcą i umożli­wiają jednoznaczną interpretację norm przedmiotowych i czynno­ściowych. Wspólne pojęcia i określenia dotyczące owoców i warzyw zostały pominięte, gdyż zostały omówione w rozdziale traktującymowocach. W tym rozdziale zostaną podane wybrane określeniapojęcia istotne dla obrotu warzywami i w szczególności ważne przy odbiorze jakościowym. vGatunek warzyw — warzywa o wspólnych istotnych ce­chach botanicznych dziedziczonych w sposób trwały (np. burak ćwikłowy, marchew, cebula).Odmiana warzyw — warzywa jednakowego gatunku, które są podobne pod względem cech zewnętrznych i użytkowychRys. 7. Typowe kształty korzenia spichrzowego buraka ćwikłowego: a) owal­ny, b) kulisty, c) płaskokulisty, d) spłaszczonyPęczek — określona ilość warzyw przygotowanych jako jednostka sprzedażna, ułożonych i przewiązanych.Wiązka — pewna ilość warzyw w pęczkach lub luzem zwią­zanych słomą, sznurkiem, wikliną itp. w celu usprawnienia obrotu; wiązka nie stanowi jednostki opakowania.N a t k a — młode liście pietruszki, koperku i innych warzyw sprzedawane w pęczkach jako przyprawa. Nać — liście warzyw korzeniowych i kłączowych. Szczypior — liście warzyw cebulo­wych.Warzywa pędzone — warzywa produkowane poza okre­sem normalnej uprawy w gruncie przez umieszczenie korzeni lub kłączy w ciepłych pomieszczeniach, np. w piwnicach, inspektach itp. (np. cykoria liściowa).Warzywa letnie (nietrwałe) — warzywa zbierane i do­starczane do obrotu w okresie letnim i jesiennym, mające krótki okres trwałości.Warzywa zimowe (trwałe) — warzywa zbierane w okre­sie jesieni i występujące w obrocie w okresie jesieni, zimy i wiosny.Warzywa uprawiane pod szkłem — warzywa wy­produkowane w szklarniach, inspektach itp., zwykle przed lub po okresie normalnej uprawy w gruncie. Warzywa wyprodukowane przed okresem normalnej uprawy noszą nazwę nowalijek.Warzywa zdrowe — warzywa nie wykazujące oznak chorób pochodzenia grzybowego, bakteryjnego, wirusowego i .fizjo­logicznego.Warzywa zwiędnięte — warzywa, które utraciły wła­ściwą jędrność, są pomarszczone lub nie łamią się przy zginaniu.Warzywa nadgniłe — warzywa wykazujące oznaki gnilne, zmniejszające wartość użytkową poszczególnych gatunków warzyw. Warzywa zgniłe — warzywa wykazujące oznaki gnilne, przekreślające wartość użytkową.Warzywa nadmarznięte — warzywa z oznakami prze­marznięcia, które po rozmarznięciu w odpowiednich warunkach odzyskują cechy towaru zdrowego. Warzywa zmarznięte — wa­rzywa z oznakami przemarznięcia, które po rozmarznięciu nie od­zyskują cech towaru zdrowego.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments