Ważniejsze nazwy

Długość całkowita ryby — odległość mierzona od pyska aż do najdłuższego promienia płetwy ogonowej. Długość użytkowa — odległość mierzona od pyska do nasady płetwy ogo­nowej.Ryby wymiarowe — ryby, których długość całkowita odpowiada lub przekracza wymiar ochronny dla danego gatunku.Sortyment — klasa wielkości określana masą (wagą) lub długością ryby. Klasa jakości — stan jakości ryb określony przez zespół cech z wyjątkiem masy lub długości.Kondycja — stan umięśnienia i otłuszczenia ryby.Magazyn — staw sztuczny przeznaczony do okresowego przetrzymywania ryb żywych w dużym zagęszczeniu.Tarlak — ryba wiekowo dojrzała do złożenia jaj lub wy­dzielenia plemników. Mleczak — tarlak samiec, ikrzyca — tarlak samica. Mlecz — produkt (plemniki) gruczołów płciowych mle­czaka; ikra — produkt (jaja) gruczołów płciowych ikrzycy.Ryby śnięte — ryby pozbawione życia wskutek wyjęcia z wody; ryby zabite — pozbawione życia w sposób mechaniczny (sposób rzadko stosowany). Ryby świeże — ryby śnięte lub zabite przygotowane jako towar.Oprawianie — czynności polegające na usuwaniu z ciała ryby niektórych części w celu otrzymania tuszy, filetu itp.Patroszenie — otwarcie jamy ciała i usunięcie wnętrz-ności, skrzepów krwi, a niekiedy również i płetw. Odgłowienie oddzielenie głowy od reszty ciała. Odgardlenie — usunięcie części ciała przylegającego do łuków skrzelowych z jednoczesnym usu­nięciem całych lub części skrzeli, żołądka, serca, wątroby oraz części przewodu pokarmowego, a niekiedy również i płetw pier­siowych.Tusza — część ciała ryby pozostała po usunięciu wnętrz­ności oraz skrzepów krwi w jamie ciała, a niekiedy również gło­wy, błony jamy ciała, płetw oraz łuski.Filet (płat) — część ciała ryby pozostała po usunięciu gło­wy, płetw, kręgosłupa, wnętrzności i błony jamy ciała, a niekiedy również i skóry oraz żeber.Dzwonko — część tuszy rybiej uzyskana po pokrojeniu jej prostopadle do kręgosłupa.Lodowanie — okładanie ciała ryby lodem, zmierzające do ochłodzenia mięsa.Glazura — warstwa lodu pokrywająca mrożone ryby lub produkty rybne.K r u s t a — charakterystyczna warstwa wytwarzająca się na powierzchni mięsa osypanego mąką, a następnie osmażonego.Ryby bałtyckie — ryby z połowów w Morzu Bałtyckim i w cieśninach duńskich na wschód od Skagen.Ryby dalekomorskie — ryby z połowów poza Mo­rzem Bałtyckim i w cieśninach duńskich na zachód od Skagen. Ryby atlantyckie — umowna nazwa dla ryb dalekomorskich z po­łowów w środkowym i południowym Atlantyku (nazwa ta jest obecnie rzadziej używana).

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments