Tytoń

Tytoń należy do rodziny botanicznej psiankowatych. Użytecz­ną częścią rośliny są liście, które po odpowiedniej przeróbce dają tytoń przemysłowy. W Polsce jest uprawiany przede wszystkim tytoń szlachetny (Virginia, Kentucky, Puławki szerokolistny, Her­cegowina, Hawana), a poza tym machorka (rys. 37).Rys. 37. Liście tytoniu: a) Virginia, b) Kentucky, c) machorkaZebrane liście tytoniowe po zwiędnięciu są suszone i w tym stanie dostarczane są do fabryk. W wytwórniach wyrobów tytonio­wych istotną fazą obróbki tytoniu jest fermentacja, która polega na samozagrzewaniu się liści i lekkim ich butwieniu. Tytoń prze-fermentowany zawiera od 0,4 do 4% nikotyny, a zawartość skład­ników mineralnych, dających przy paleniu popiół, waha się w gra­nicach od 15 do 20%. Poza tym występują w tytoniu żywice i olej­ki eteryczne wpływające na jego aromat i smak i nieco cukrowców nadających wyrobom tytoniowym łagodność smaku; natomiast zawartość białek wpływa na nieprzyjemny smak (ostry, drapiący).Tytoń przefermentowany i po odleżeniu nadaje się do dalszego przerobu, a więc produkcji papierosów, tytoniu fajkowego, cygar, tabaki. Wszystkie te produkty obejmuje się wspólną nazwą wyro­by tytoniowe. Produkty te powinny być przechowywane w miejs­cach suchych i przewiewnych, w temperaturze od 5 do 16°C i w wilgotności względnej powietrza od 65 do 75%. W obrocie detalicznym ponadto należy pamiętać o przechowywaniu tych wy­robów z dala od artykułów wydzielających lub pochłaniających swoiste zapachy. W czasie transportu należy chronić je przed za­moczeniem i zabrudzeniem.Papierosy to wyroby tytoniowe produkowane z krajanych liści tytoniowych odpowiednio dobranych mieszanek tytoniowych. Produkowane są trzy odmiany papierosów: bez ustnika, z filtrem, z ustnikiem. W zależności zaś od przygotowania mieszanki tytonio­wej wyróżnia się dwa rodzaje papierosów: aromatyzowane (zapra­wiane środkami aromatyzującymi, np. papierosy mentolowe) i nie aromatyzowane. Okres przechowywania papierosów aromatyzowa­nych nie powinien przekraczać 6 miesięcy od daty produkcji (która jest podawana na opakowaniu), a nie aromatyzowanych — 12 miesięcy.Tytonie fajkowe produkowane są z krajowej mieszanki tytoniowej lub prasowanych liści tytoniowych (skrętki).. Minimal­ny okres gwarancyjny dla tytoniu fajkowego aromatyzowanego wynosi 3 miesiące, a dla nie aromatyzowanego 6 miesięcy od daty produkcji.Cygaro składa się z 3 części: a) z wkładki, czyli zasadniczej wewnętrznej części, b) zawijacza, tj. liścia, w który zawinięta jest wkładka, c) pokrywy, stanowiącej zewnętrzną część cygara. Mini­malny okres gwarancyjny dla cygar wynosi 2 lata od daty zapa­kowania. Podobnym wyrobem tytoniowym są cygaretki.Tabaka jest to mieszanka tytoniowa, mielona i sycona, aro­matyzowana lub nie aromatyzowana, przeznaczona do zażywania (w celu podrażnienia błon śluzowych). Okres gwarancyjny dla tabaki wynosi 4 miesiące.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments