Tłuszcze roślinne

Ogólne wiadomości o tłuszczach roślinnychTłuszcze roślinne (jak zresztą wszystkie tłuszcze) są wielo­składnikowymi mieszaninami glicerydów wyższych kwasów tłusz­czowych nasyconych i nienasyconych. Występują jako składniki organizmów roślinnych i gromadzone są jako materiały zapasowe głównie w nasionach i miąższu owoców. Tłuszcze roślinne mają, poza wyjątkami, konsystencję ciekłą, gdyż składają się z miesza­niny glicerydów, w których przeważają glicerydy nienasyconych kwasów tłuszczowych, np. kwasu oleopalmitynowego, oleinowego, erukowego, linolowego, arachidonowego. Tłuszcze te są poważnym i obfitym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, niezbęd­nych dla organizmu ludzkiego i dlatego żywieniowcy zwracają uwagę na ich znaczenie i propagują ich spożywanie.Do powszechnych tłuszczów jadalnych pochodzenia roślinnego, mających największe znaczenie światowe, zalicza się: olej sojowy, arachidowy, sezamowy, oliwkowy (oliwę), słonecznikowy, baweł­niany, kokosowy i palmowy, a w niektórych krajach europejskich, w tym również i u nas — olej rzepakowy.Tłuszcze roślinne z powodu ciekłej konsystencji nazywa się powszechnie olejami. Nazwa ta nie zawsze znajduje pełne uzasad­nienie, gdyż stan skupienia niektórych glicerydów nienasyconych kwasów tłuszczowych zależy od strefy klimatycznej (temperatu­ry). Na przykład tak mówi się o oleju palmowym, który w naszych warunkach, w temperaturze pokojowej ma postać stałą.Podział tłuszczów roślinnych może być dokonany z różnego punktu widzenia. Biorąc pod uwagę element roślinny z jakiego tłuszcz otrzymano, można wyróżnić oleje z nasion i oleje z miąższu owoców (oleje palmowe). Ze względu na konsy­stencję można je dzielić na tłuszcze stałe (których przed­stawicielem jest tłuszcz kakaowy) i ciekłe, czyli oleiste. Ze względu zaś na strefy uprawy roślin oleistych — na tłuszcze kimatu umiarkowanego i tropikalnego.Jednym z najbardziej istotnych podziałów typu użytkowego jest wyróżnienie roślinnych tłuszczów jadalnych i technicznych. Nie jest to podział o ściśle zakreślonych granicach, bo czasem ze względów gospodarczych tłuszcze o kwalifikacji spożywczej prze­znacza się dla celów technicznych. W każdym bądź razie tłuszczom spożywczym stawia się wysokie wymagania jakościowe pod wzglę­dem cech organoleptycznych i składu chemicznego.Drugim istotnym współcześnie podziałem jest podział na tłu­szcze jadalne naturalne i modyfikowane.Oleje jadalne przetworzone na inne tłuszcze jadalne, w któ­rych produkt końcowy pozostaje nadal połączeniem estrowym (kwasów tłuszczowych z glicerolem) — nazywa się tłuszczem mo­dyfikowanym. Największe znaczenie ma modyfikacja olejów ja­dalnych przez ich utwardzenie drogą redukcji wodorem nienasy­conych wiązań w kwasach tłuszczowych (w obecności katalizatora). Należy jedynie dodać, że proces utwardzenia przeprowadza się przy takich parametrach, aby tłuszcz uwodorniony odznaczał się cechami wymaganymi dla tłuszczów stałych jadalnych, a więc od­powiednią konsystencją, plastycznością i temperaturą topnienia. Tłuszcze utwardzone znajdują zastosowanie do produkcji marga­ryny i tłuszczów kuchennych.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments