Tłuszcze kuchenne

Tłuszcze kuchenne (np. ceres, oma) zalicza się do tłuszczów 100%, w zasadzie nie zawierających wody (gdyż mogą zawierać najwyżej ślady wody). Ogólnie wchodzą one do grupy tzw. shor-t i n g ó w, do której jeszcze należą tego typu tłuszcze piekarskie i cukiernicze. Jedynym lub głównym surowcem do produkcji shor-tingów mogą być tłuszcze utwardzone. Temperatura topnienia, konsystencja i stopień plastyczności tych tłuszczów uzależniony jest od przeznaczenia. Często w czasie procesu technologicznegonapowietrza się je, by wprowadzały one np. do ciasta znaczniejszą ilość powietrza i zwiększyły objętość pieczywa.Tłuszcze kuchenne są w zasadzie upodobnione raczej do smal­cu, biorąc pod uwagę ich główne zastosowanie i podstawowe właś­ciwości praktyczno-użytkowe. Powinny więc być odporne na dzia­łanie wysokiej temperatury i pod jej wpływem nie ulegać rozkładowi. Zgodnie z wymaganiami tłuszcze kuchenne powinny zawierać nie mniej niz 99,7% substancji tłuszczowej, a wody naj­wyżej 0,2%. Temperatura topnienia ceresu nie powinna przekra­czać 37°C, a omy wahać się w granicach od 28 dc 35°C.Tłuszcze kuchenne produkuje się kilkoma sposobami. Na przy­kład produkcja ceresu polega na tym, że tłuszcz utwardzony lub częściej mieszankę tłuszczów utwardzonych przepuszcza się przez mieszalniki zaopatrzone w mechaniczne trzepaki napowietrzające masę tłuszczową, którą następnie dozuje się do form chłodzonych wodą. Produkując zaś omę mieszankę tłuszczową schładza się na powierzchni bębnów chłodniczych (podobnie jak margarynę). Tłuszcze kuchenne powinny być przechowywane w pomieszczeniu zaciemnionym, w temperaturze od 6 do 18°C i w wilgotności względnej powietrza od 70 do 75%. Okres gwarancyjny dla tych tłuszczów wynosi 30 dni.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments