Soki

Soki najogólniej można podzielić na soki pitne, soki słodzone, i soki zagęszczone. Najważniejsze znaczenie handlowe mają soki pitne i słodzone.Soki pitne owocowe są to napoje bezaLkoholowe, otrzymane z niekonserwowanych chemicznie soków surowych lub zagęszczo­nych soków owocowych i cukru, utrwalone termicznie. Podobnymi napojami są soki pitne warzywne, które otrzymywane są z prze­tartego miąższu warzyw jednego gatunku lub mieszanki warzyw z ewentualnymi dodatkami smakowymi. Soki pitne warzywno–owocowe produkuje się z przetartego miąższu owoców i warzyw.W zależności od klarowności oraz od obecności w napoju roz­drobnionej tkanki surowca (w postaci delikatnej zawiesiny) roz­różnia się soki pitne przecierowe, klarowne oraz soki pitne mętne.Soki przecierowe są najbardziej cenione pod względem wartości odżywczej, ponieważ z surowców usunięto tylko części niejadalne, a miąższ został rozdrobniony i tworzy zawiesinę. Soki przecierowe noszą ogólną nazwę nektarów. Podstawowym proce­sem produkcyjnym jest rozdrabnianie rozparzonej miazgi surow­ców twardych lub surowej miazgi surowców miękkich w przecie-raczkach w celu uzyskania przecieru. Uzyskany przecier bywa doprawiany, czasem wirowany, homogenizowany J poddawany pasteryzacji błyskawicznej (momentalnej).Osobną i stosunkowo nową grupę soków przecierowych sta­nowią mieszanki przecierowe, głównie warzywno-owocowe, prze­znaczone dla dzieci od 2 miesiąca życia, produkowane według receptury uzgodnionej z Instytutem Matki i Dziecka i noszące nazwę „Bobo fruit”. Zawierają one soki przecierowe z marchwi, dyni, jabłek, moreli, bananów itp. Produkowane są w specjalnych warunkach sanitarno-higienicznych.Produkcja soków pitnych klarownych w zasadzie składa się z dwóch faz. Pierwsza zachodzi w sezonie owocowym i w tym okresie wytłoczone soki poddaje się obróbce oczyszczającej (wiro­waniu, filtrowaniu) oraz zagęszczaniu. Druga faza, realizowana już po sezonie (w jesieni, zimie i na wiosnę), polega na odtworzeniu soku pitnego z poprzednio przygotowanego zagęszczonego koncen­tratu, rozlewie do opakowań i pasteryzacji. Soki pitne klarowne, zwane są też u nas „płynnym owocem”.Soki pitne mętne (tzw. naturalne) stanowią grupę pośrednią między sokami klarownymi i przecierowymi. Ich obróbka oczy­szczająca polega tylko na wirowaniu. Charakteryzują się tym, że ich sok jest opalizujący.Soki pitne mogą być witaminizowane przez dodatek soków bogatych w witaminę C oraz witaminizowane przez produkowanie z dodatkiem syntetycznej witaminy C. Tak w pierwszym, jak1 w drugim wypadku soki te muszą zawierać co najmniej 30 mg witaminy C i zawartość ta musi być zadeklarowana na etykiecie produtku.Jako opakowanie soków pitnych stosuje się butelki ze szkła ciemnego lub puszki z blachy białej, wewnątrz lakierowane (la­kierem odpornym na działanie kwasów).Soki pitne powinny być przechowywane w pomieszczeniach zaciemnionych, wolnych od obcych zapachów, w temperaturze od2 do 15° C i wilgotności względnej powietrza do 75%.Soki słodzone (syropy owocowe) są to produkty otrzymane przez gotowanie soków surowych z dodatkiem cukru (sacharozy). Produkcja ich polega na podgrzaniu w kotle soku surowego, do­daniu i rozpuszczeniu cukru na gorąco (gotowaniu), rozlewie na go­rąco do opakowań. Syropy owocowe są produktami cukro-owoco-wymi, gdyż w swoim składzie zawierają 2/3 cukru i 1/3 soku.Oprócz soków wysokosłodzonych rozpoczęto u nas produkcję soków niskosłodzonych z jednego lub więcej gatunków owoców. Są to produkty zawierające od 35 do 38% eks­traktu, poddane pasteryzacji. Wśród tych soków na uwagę za­sługują soki niskosłodzone witaminowane, zawierające witaminę C (kwas askorbinowy) w ilości nie mniejszej niż 30 mg. Soki niskosłodzone mogą znajdować dość szerokie zastosowanie, gdyż stanowić mogą nie tylko napoje, ale też składniki zup, galaretek, sosów, kisieli, musów, kremów przygotowywanych w gospodar­stwie domowym.Soki słodzone powinny być przechowywane w pomieszczeniach zaciemnionych, w temperaturze 5 do 15°C. W tych warunkach przechowywane mają gwarantowany okres przydatności do spo­życia: soki wysokosłodzone 12 miesięcy, niskosłodzone 6 miesięcy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments