Ryby marynowane

Ryby marynowane (marynaty rybne) są to przetwory w zale­wie octowo-słonej z dodatkiem ewentualnych przypraw i warzyw. Ze względu na sposób produkcji wyróżnia się marynaty zimne, gotowane i smażone.Marynatami zimnymi są produkty, które „dojrzewa­ją” w zalewie octowo-słonej i nie wymagają obróbki termicznej. Czyli do produkcji tej grupy marynat używa się ryb świeżych, mrożortych. liih^soloj^cja_^_zalewa się je przygotowanym roztwo-rem marynatowym, zawierającym zazwyczaj 2,5% kwasu octowe­go (stężenie kwasu octowego może się wahać w granicach od 1 do 3%) i od 2 do 4% soli kuchennej. Kwas octowy rozluźnia tkankę mięsną i powoduje yrnjąny wbiałkach oraz aktywizuje enzymy tkankowe. Na skutek tychprlielnWobKty^ następuje mięknienie tkanki mięsnej, która łatwo oddziela się od kości a marynata nabiera swoistych cech smakowych i zapacho­wych. Na cechy smakowo-zapachowe wpływają też dodatki, jak np. dodatek do zalewy koncentratu pomidorowego, majonezu.Do bardziej znanych marynat zimnych zalicza się: śledzie ma­rynowane, makj^le-maryrrowimeT^dziowe po węgiersku i inne. Moskaliki są marynatą przegotowy­waną ze śledzików lub szprotów. Jlojroaps^ produkuje się z file­tów śledziowych, zwiniętych z kawałkiem marynowanego ogólna, plasterkiem cebuli oraz z dodatkiem gorczycy i pieprzu — przy czym cały zwój spięty jest kołeczkiem.Marynaty gotowane są typem marynat niedojrzewa-jących, w których zdatność do bezpośredniej konsumpcji powo­duje obróbka termiczna. Marynaty te są zalpwanp zalewa octowo-^ -słono-żelatynową z_dodatkiem^ przypraw. Często do produkcji ma-ryriaTgoTmvanychużywa się^śledzL,rnakrpl% wggorga, -doi sza, kai- ^ mazyna, minoga itp.Marynaty smażone są również typem marynat niedoj-rzewających, w których istotne znaczenie ma obróbka termiczna,polegająca na smażeniu obtoczonych ryb lub ich części w mące(wytwarza się na powierzchni krusta mączna). Po ochłodzeniu za-lewa się smażone ryby stosowną zalewną marynatową (octowo–słoną z dodatkami). Marynaty smażone występują w dość różno-rodnym asortymencie, np. śledź smażony w zalewie octowej, ostro-bok, płastuga, makreiaTa*6rsz, szprot itp” 1 „~Marynaty są produktami przemysłu rybnego oraz na mniejszą skalę — produktami rybno-garmażeryjnymi, głównie marynaty gotowane (marynaty w galarecie). Jako opakowanie marynat sto­suje się faski (np. marynaty zimne), słoiki, puszki oraz drobne pojemniki z tworzyw sztucznych, papieru woskowego (kubki) i in. Ogólnie biorąc są to produkty o ograniczonej trwałości. Dlatego na opakowaniach bezpośrednich umieszcza się napis „Produkt krótkotrwały — przechowywać w chłodnym miejscu” (stwierdźcie, jakie inne napisy znajdują się na opakowaniach marynat).Marynaty powinny być przechowywane w temperaturze od 0 do 8°C. Okres gwarancyjny dla marynat zależy od temperatury przechowywania, a czasem także od dodatków. Na” przykład ma-‚ rynaty zimne, gotowane i smażone przechowywane w temperatu­rze od 0 do 8°C mają okres gwarancyjny 14 dni — a przechowy­wane w temperaturze powyżej 8° a do 18°C — 5 dni. Marynaty zimne w zalewie pomidorowej lub majonezowej przechowywane w temperaturze od 0 do 8°C mają gwarantowaną trwałość 6 dni, a przechowywane w temperaturze powyżej 8 i do 18°C — 3 dni.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments