Raki

Rozróżnia się trzy gatunki raków słodkowodnych: rak szlachet­ny, rak błotny i rak pręgowaty. Przedmiotem handlu, prawie wy­łącznie eksportowego, są raki żywe, mrożone mięso rakowe i kon­serwy rakowe.Raki po złowieniu, odpiciu i tzw. osuszeniu (odparowaniu nad­miaru wody) — transportuje się w stanie żywym bez wody w łubiankach lub koszach wiklinowych wyścielonych i nakrytych warstwą wyściółki. Po transporcie zanurzanie raków w wodzie (w basenach) powinno odbywać się bardzo powoli, aby te skoru­piaki mogły wydzielić powietrze z komory skrzelowej. Raki mogą być sprzedawane tylko w stanie żywym, gdyż ich mięso ulega bardzo szybkiemu rozkładowi. Żywotność raków stwierdza się przez zaobserwowanie ruchów i reagowanie na światło. Raki zabi­ja się przez wrzucanie ich do gotującej się wody. Części jadalne wynoszą przeciętnie od 16 do 24°/o; jest to mięso z odwłoka, tzw. szyjki rakowe, mięso ze szczypiec, tzw. łapki rakowe oraz tłuszcz wyścielający wewnętrzną stronę pancerza głowotułowia.Mięso rakowe mrożone to oddzielone z pancerza gotowane czę­ści jadalne (szyjki i łapki) poddane szybkiemu zamrożeniu. Produkuje się również sterylizowane konserwy rakowe wyrabiane z części jadalnych i z ekstraktów części niejadalnych raków z do­datkiem przypraw. Nazwy konserw: szyjki rakowe, łapki rakowe, ekstrakt zupy rakowej.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments