Przetwory przemysłu fermentacyjnego

Wiadomości ogólneUjęcia klasyfikacyjne artykułów spożywczych i samego prze-mysłu spożywczego natrafiają na trudności ze względu na wielemożliwych kryteriów klasyfikacyjnych (surowce, metody techno-logiczne, produkt końcowy itp.). Tradycyjnie jednak do przemysłufermentacyjnego, ze względu na podobieństwo procesów techno-logicznych zalicza się przemysł spirytusowy, słodowniczo-piwo-warski, winiarski i octowy. O umowności tego podziału możeświadczyć fakt, że procesy fermentacyjne nie stanowią wyłącznościbranż wchodzących do tak zakwalifikowanego przemysłu fermen-tacyjnego, gdyż spotykamy się z nimi w piekarstwie, kwaszarnic-twie warzyw, w produkcji sfermentowanych napojów mlecznychi innych. ,Najważniejsze działy przemysłu fermentacyjnego, tj. produk­cja spirytusu, piwa i wina, opierają się na fermentacji alkoholo­wej, w której wykorzystuje się biologiczne właściwości (funkcje życiowe) drożdży, które w odpowiednich warunkach przetwarzają cukry na alkohol etylowy i dwutlenek węgla. Podstawowym więc produktem końcowym o charakterze konsumpcyjnym jest alkohol etylowy, występujący w tych produktach w różnym stężeniu.Spożywanie, nawet doraźne, alkoholu etylowego wywołuje uje-|mne skutki, a nadużywanie oraz długotrwale używanie napojów alkoholowych niszczy organizm ludzki. Skutki picia alkoholu są różnorodne i wielostronne. Zajmuje się tymi zagadnieniami litera­tura naukowa oraz popularna. Dla ogólnej orientacji podaje się w skrócie najważniejsze skutki, jakie wywołuje używanie alko­holu etylowego:— zmniejszenie sprawności umysłowej i fizycznej,zaburzenia w czynnościach układu nerwowego, przewodu po­karmowego oraz przemiany materii, ponadto powstawanie cho­rób układu krążenia (chorób wieńcowych — zawału serca),alkoholizm przewlekły powoduje min. nieżyt żołądka, cho­roby wątroby, miażdżycę tętnic, alkoholowe zapalenie wieloner-wowe i szereg chorób psychicznych.| Alkoholizm jest chorobą społeczną, której skutki zaznaczają się w życiu rodzinnym, pracy zawodowej i prowadzą do degrada­cji społecznej alkoholików. Zwalczanie alkoholizmu ma u nas róż­ne formy; ogranicza się sprzedaż napojów alkoholowych, uświa­damia społeczeństwo itp.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments