Przetwory grzybowe

Do przetworów grzybowych zalicza się grzyby marynowane, sterylizowane (konserwy grzybowe), suszone i grzyby kiszone (rzadko spotykane w obrocie). Zasady produkcji przetworów grzy­bowych są takie same, jak opisanych już produktów owocowo–warzywnych.Grzyby marynowane stanowią produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia, wyprodukowany z grzybów jednego gatunku, w zalewie kwaśnej z dodatkiem przypraw i poddany pasteryzacji. Grzyby marynowane powinny odznaczać się smakiem i zapachem kwaśno-korzennym, lecz charakterystycznym dla uży­tego do produkcji gatunku grzybów. Zalewa powinna być kla­rowna, może być opalizująca i lekko ciągliwa. Niedopuszczalne są następujące wady: smak gorzki lub inny obcy, zapach obcy, za­wartość grzybów silnie zaczerwionych, zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego, grzybów innych gatunków.Marynaty grzybowe należy przechowywać w temperaturze od 10 do 15°C i przy wilgotności względnej ‚powietrza do 75%. Pro­dukt należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni sło­necznych.Konserwy grzybowe sterylizowane przygoto­wuje się z owocników jednego gatunku grzybów. Barwa grzybów powinna być charakterystyczna dla użytego surowca po procesie technologicznym, z dopuszczalnym lekkim ściemnieniem. Konsy­stencja osłabiona obróbką technologiczną,lecz nie rozpadająca się. Smak typowo grzybowy, lekko słony. Zapach — grzybowy. Za­lewa klarowna, lekko ciągliwa. Przechowywanie grzybów steryli­zowanych — jak marynat.Wady niedopuszczalne: smak kwaśny, gorzki i inny obcy, za­pach gnilny (rozkładającego się białka), fermentacji masłowej, stę-chlizny, obecność zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego.Najpoważniejszym produktem są grzyby suszone (susz grzybowy). Suszy się grzyby całe, tzn. kapelusze z trzonkami, lub grzyby pokrajane w plastry wzdłuż osi trzona. Dobrze wysuszone grzyby zawierają od 10 do 12°/o wilgoci. W tym stanie są dosta­tecznie elastyczne. Susz łatwo łamliwy i rozkruszający się jest przesuszony. Dobrze wysuszone grzyby przy przesypywaniu wy­dają charakterystyczny chrzęst. Grzyby nie dosuszone są trudne do przechowywania i łatwo atakowane przez szkodniki.Jako opakowanie suszów grzybowych stosuje się obecnie głów­nie worki polietylenowe, poza tym torby papierowe trójwarstwowe oraz puszki. Grzyby suszone należy przechowywać w pomieszcze­niach suchych (o wilgotności względnej powietrza od 65 do 75°/o), przewiewnych, pozbawionych obcych zapachów i zabezpieczonych przed szkodnikami. Groźnym szkodnikiem suszu jest mól grzy­bowy — motyl mały, barwy szarej z ciemno kropkowanymi skrzy­dłami. Gąsienice mola wyrządzają duże szkody, zamieniając w stosunkowo niedługim czasie cały susz na trociniaste zlepki. Obecność tego szkodnika objawia się występującymi pajęczynami i zlepieńcami.Najbardziej poszukiwanym suszem jest susz borowikowy, wy­stępujący jako całe grzyby suszone oraz krajanka. Stosunek trzo­nów do kapeluszy powinien się przedstawiać jak 1 : 1, w tymi ilość trzonów luzem nie większa niż 20%. Wilgotność suszu nie może przekraczać 12%. Poza tym borowiki suszone powinny się odzna­czać następującymi ogólnymi cechami:właściwym zapachem i elastycznością;barwą kapeluszy: jasnobrązową do ciemnobrunatnej;dolnych powierzchni: białą, kremową, a w niższych klasach: szaro-białą z odcieniem żółtawozielonym,, żółtobrązowym, brązowozie-loną lub zieloną;— barwą trzonków: białoszarą z odcieniem brązowym, niedo­puszczalna jest zawartość grzybów innych gatunków, zanieczysz­czeń pochodzenia zwierzęcego oraz smak i zapach obcy; poza tym tolerowana jest minimalna zawartość grzybów przypalonych, po­krytych popiołem, pokruszonych i wykazujących ślady zaczerwie­nia (szczegóły podają normy).Mączka grzybowa jest to produkt suszony i odpowiednio roz­drobniony, przeznaczony do bezpośredniego spożycia lub przetwór­stwa, sporządzony z jednego gatunku grzybów dopuszczonych do obrotu handlowego. Mączka powinna się odznaczać barwą od żółtej do jasnobrązowej, zapachem grzybowym, smakiem charakterys­tycznym dla użytego gatunku grzybów suszonych, konsystencją sypką. Cechy dyskwalifikujące: smak i zapach obcy, obecność sta­łych grudek o wielkości przewyższającej 3 mm, strzępków grzybni oraz zanieczyszczeń.Mączka grzybowa pakowana jest w torebki celofanowe lub pudełka z tworzyw sztucznych. Na etykiecie powinien być po­dany rok zbioru i data produkcji.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments