Przechowywanie

Grzyby są artykułem typowo nietrwałym i wymagają szybkie­go dostarczenia ich do sklepów oraz szybkiej sprzedaży. Nietrwa-łość grzybów świeżych polega na tym, że łatwo ulegają one zapa­rzeniu, zaczerwieniu i procesom rozkładowym. Ponadto nie należy grzybów przekładać, przesypywać itp. Kruszą się one bowiem, uszkadzają i zgniatają. Z tych właśnie powodów w zasadzie nie nadają się do przechowywania.W wypadkach krótkiego przechowywania grzybów świeżych, opakowania z grzybami powinny być ustawione na ażurowej po­dłodze lub schodkowo — w sposób zapewniający dostęp świeżego powietrza ze wszystkich stron. Miejsce przechowywania grzybów powinno być czyste, chłodne, przewiewne, bez obcych zapachów oraz zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni sło­necznych i deszczem1. Jako opakowanie grzybów świeżych stoso­wane są znormalizowane łubianki i skrzynki.Grzyby świeże należy przewozić w opakowaniach. Środki transportowe powinny być czyste, wolne od obcych zapachów, po­winny chronić przed wstrząsami, opadami, kurzem, słońcem oraz zapewniać przewiewność transportowanych opakowań. Podłogi ażurowe powinny być stosowane tak przy transporcie samocho­dowym jak i wagonowym.Przy odbiorze jakościowym grzybów świeżych poza stwierdze­niem właściwości opakowania, jego stanu i właściwego oznako­wania, przeprowadza się badanie jakości, stwierdzając czy dostar­czone grzyby odpowiadają wymaganiom organoleptycznym i .fi­zycznym.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments