Podstawowe wiadomości o grzybach trujących

W naszym kraju rośnie około 200 gatunków grzybów trujących lub podejrzanych o właściwości trujące. Wiele gatunków grzybów nie zbiera się, a tym samym trudno jest stwierdzić, czy można je zaliczyć do grzybów trujących, czy też do grzybów wykazujących lekkie właściwości trujące. Zatrucia grzybami występują u nas często, a głównym ich powodem jest nieznajomość grzybów.Grzyby trujące zawierają w swoim składzie silnie toksyczne substancje chemiczne (np. muskarynę, kwas helwellowy, mikostro-pinę, aminitynę i in.). Zatrucia te mogą się objawiać wkrótce po spożyciu grzybów, po 8 do 12 godzinach i po 12 do 17 dni po spoży­ciu. Objawy mogą być różne, np. bóle głowy, dreszcze, suchość i pieczenie w ustach, wymioty, bóle brzucha, bóle kończyn, kurcze łydek, sinienie powiek, stany stałego podniecenia, halucynacje, drżenie mięśni, ślinotok, zwężenie źrenic, zaburzenia w oddychaniu i inne. foru; przy stałym stanie podniecenia — zimny okład (woreczek z lodem). Dobrze jest polecić choremu picie dużej ilości letniej i lekko słonej wody oraz prowokowanie torsji (przez podrażnienie gardła). To są tylko środki pierwszej doraźnej pomocy do czasu przybycia lekarza. Jeżeli pozostały resztki niedojedzonej potrawy, to należy je zabezpieczyć i oddać lekarzowi (dla celów analitycznych).•* Piestrzenica kasztanowata pomimo, że należy do grzybów silnie trują­cych, dopuszczona jest do przetwórstwa, ponieważ przez proces suszenia ule­ga rozkładowi trująco oddziaływający kwas helwellowy. W postaci suszu jest grzybem eksportowym. Natomiast niedozwolony jest handel grzybem świeżym. Również do przetwórstwa dopuszczone są następujące grzyby: go­łąbek cukrówka, gąska naga, gąska majówka, gąska niekształtna i lejkówka cesarska. Są to grzyby jadalne, niedopuszczone do obrotu w stanie świeżym.Do najbardziej trujących grzybów należą: muchomor sromotni-kowy — zielony, muchomor wiosenny, muchomor jadowity, mucho­mor plamisty, muchomor czerwony, piestrzenica kasztanowata.4Z innych grzybów trujących na wyszczególnienie zasługują: strzę-piak ceglasty, wieruszka ciemna — zatokowata, gąska tygrysowata zasłonek rudy, lejkówka odbielana, gołąbek wymiotny, borowik szatański. Do grzybów słabo trujących zalicza się: borowika grubo-trzonowego, maślankę wiązkową, pieczarkę żółtawą, mleczaja weł-niankę, muchomora porfirowego, gąskę pręgowatą — rózgowatą i niektóre inne.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments