Pieczywo półcukiernicze i cukiernicze

Pieczywo półcukiernicze produkowane jest na drożdżach z mą­ki pszennej typ 750 (luksusowej) i typ 800, z dodatkiem cukru, jaj, tłuszczu, mleka, syropu ziemniaczanego, przypraw korzennych, środków zapachowych, soli kuchennej, marmolady, maku lub sera. Zasady produkcji są takie same jak pieczywa pszennego.Pieczywo cukiernicze trwałe są to wyroby cukiernicze i typu cukierniczego zachowując trwałość dłużej niż 1 miesiąc, produko­wane z mąki z dodatkiem cukru oraz przeważnie z dodatkiem tłuszczu, jaj, środków zapachowych i smakowych oraz środków spulchniających. Produkcja pieczywa cukierniczego ma zróżnico­wany charakter i dlatego w zależności od sposobu wyrobu i surow­ców wyróżnia się następujący podstawowy asortyment grupowy tych produktów: herbatniki, pierniki, wafle, sucharki, pieczywo cukiernicze parzone i piankowe.Pieczywo cukiernicze trwałe należy przechowywać w temper raturze do 18°C i przy wilgotności względnej do 75%. Inne wa­runki przechowywania takie, jak pieczywa piekarskiego.Herbatniki są to wyroby cukiernicze wypieczone z ufor­mowanego ciasta, o równomiernej porowatości spowodowanej przez działanie w czasie wypieku chemicznych środków spulchniających. Rozróżnia się dwa typy herbatników: nieprzekładane i przekła­dane oraz trzy rodzaje: cukrowe, małocukrowe i bezcukrowe.Pierniki stanowią pieczywo cukiernicze, porowate, o swo­istym smaku miodowo-korzennym (cukrowo-korzennym) i barwie brunatnej.Rozróżnia się trzy typy pierników:pierniki nie przekładane, które w zleżności od składu su­rowcowego nazywa się piernikami cukrowymi, cukrowo-syropo-wymi, glukozowymi, miodowymi (miód pszczeli stanowi nie mniej niż 50% środków słodzących), miodowo-cukrowymi (miód pszczeli stanowi nie mniej niż 20% środków słodzących), syropowymi;pierniki przekładane i nadziewane (o nadzieniu cukrowo–tłuszczowym, pralinowym, owocowym i in.);pierniki w czekoladzie — o pokrywie czekoladowej (stano­wiącej nie mniej niż 17% wagi netto wyrobu); rdzeń stanowią pier­niki nie przekładane lub pierniki przekładane; pierniki w czeko­ladzie zaliczane są do wyrobów cukierniczych trwałych.W a f 1 e^ stanowią pieczywo cukiernicze kruche, o dużej po­rowatości, charakterystycznej dla produktów wypieczonych z płyn­nego napowietrzonego ciasta (ciasta waflowego). Zasadniczym pół­produktem są wafle w postaci listków lub o kształtach fantazyj­nych; służą one do wytwarzania wafli przekładanych i nadziewa­nych.Sucharki są to wyroby otrzymywane z pieczywa pszennego drożdżowego, pokrajanego na kromki i wysuszone; mogą być wy­kończone pokrywą (glazurą) cukrowo-syropową lub cukrem.Pieczywo parzone jest wyrobem trwałym, o dużej po­rowatości, lekkim, o błyszczącej powierzchni, produkowanym z ciasta uformowanego i zaparzonego. W skład asortymentu pie­czywa parzonego wchodzą paluszki, precle i obwarzanki. Wyroby te mogą być słodkie, niesłodzone lub słone.Pieczywo piankowe jest również pieczywem o dużej porowatości, lekkim i kruchym, wypiekanym z ciasta, stanowią­cego mieszaninę mąki z ubitą masą z jaj i cukru. Przedstawicie­lami tego rodzaju wyrobów są biszkopty i makaroniki.Pieczywo cukiernicze nietrwałe, czyli wyroby ciastkarskie, są to produkty, których okres przydatności do spożycia, w zależności od surowców i rodzaju wyrobu trwa od jednego do dziesięciu dni. W zależności od użytych surowców oraz sposobu produkcji wy­różnia się m.m. następujące grupy wyrobów ciastkarskich: z ciasta drożdżowego (drożdżówki), biszkoptowego (ciastka, torty), francus­kiego, kruchego (ciastka, mazurki).Ze względu na ograniczoną trwałość tych wyrobów — placów­ki handlu detalicznego powinny być zaopatrywane w nie codzien­nie w ilościach określonych bieżącym popytem. Wyroby te należy przechowywać na podstawach szklanych lub z innego nie szkodli­wego tworzywa i w osobnych gablotach oszklonych.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments