Owoce i warzywa suszone

Surowce przeznaczone do produkcji suszów są w pierwszym stadium przebierane, sortowane, czyszczone i krajane. Ważną czyn­nością wstępną jest blanszowanie surowca (stosowane głównie do warzyw) lub siarkowanie. Ten ostatni zabieg stosowany jest z za­sady do owoców i polega na krótkim przechowywaniu pokrojonych owoców zazwyczaj w bardzo słabym roztworze SOz. Siarkowanie zapobiega procesom utleniania, a więc pociemnienia powierzchni pokrajanych owoców.We współczesnym suszarnictwie produktów owocowo-warzyw­nych stosowane są różne metody suszenia, jak suszenie konwek­cyjne (za pomocą prądów suchego powietrza), suszenie kontakto­we, promiennikowe i sublimacyjne (liofilizacja).Zawartość wody w owocach suszonych, w zależności od gatun­ku, waha się w granicach od 12 do 20%, a w warzywach suszo­nych nie powinna przekraczać 12% (w groszku zielonym 10%). Produkty te wymagają przechowywania w pomieszczeniach higie­nicznych, suchych, przewiewnych, zaciemnionych, bez obcych za­pachów, o temperaturze od 2 do 20°C, przy wilgotności względnej powietrza do 75%. Coraz częściej stosowanym opakowaniem je­dnostkowym suszów są worki z tworzyw sztucznych.Warzywa suszone występują często w postaci mieszanek. Nowszym produktem są mieszanki warzywne prasowane w ko­stkę. Jakość mieszanek suszonych powinna odpowiadać wymaga­niom dla poszczególnych gatunków warzyw suszonych wchodzą­cych w skład danej mieszanki. Wymagania te zawiera obszerna norma: PN-63/A-77603. Produkty warzywne — warzywa suszone i normą tą należy się posługiwać przy ocenie suszów.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments