Orzechy

W naszych warunkach klimatycznych jedynymi orzechami o większym znaczeniu są orzechy laskowe i orzechy włoskie.Orzechy laskowe są owocami leszczyny — krzewu dzi­ko rosnącego i uprawianego w sadach. Owoce zebrane przed zbru­natnieniem łupiny mają jądra małe, miękkie, łatwo ulegające ze­psuciu. Zgodnie z podstawowymi wymaganiami orzechy laskowe powinny się charakteryzować łupiną brązową (typową dla owoców zebranych w stanie dojrzałości zbiorowej), czystą; ziarnem zdro­wym, wypełniającym co najmniej 3/4 komory łupiny, zwartym, otoczonym cienką błonką, na przekroju białym, o smaku charak­terystycznym dla dojrzałych i suchych owoców.Orzechy włoskie występują w szeregu odmianach róż­niących się między sobą wielkością owoców, stopniem rozwoju jądra, łatwością oddzielania się jądra, spoistością i grubością sko­rupy, barwą, smakiem i zapachem.Orzechy włoskie pospolite odznaczają się kształtem owalnym i skorupą średniej grubości. Orzechy cienkołupinowe są zwykle kuliste i należycie wypełnione jądrem. Orzechy wielkoowocowe odznaczają się cienką skorupą, lecz mało spoistą (szczelną) i na skutek tego łatwiej ulegają jełczeniu, spleśnieniu i pociemnieniu. Orzechy włoskie powinny być suche, całe, dojrzałe o łupinie jasno-brązowej, czystej, cienkiej i szczelnie zamkniętej. Ziarno orzechów powinno być twarde, zdrowe, białe, całkowicie wypełniające łupi­nę, łatwo oddzielające się od niej, pokryte cienką skórką barwy brunatnej, bez obcych zapachów i obcych smaków. Poza tym przedmiotem w sprzedaży są orzechy łuszczone. Pod względem jakości powinny odpowiadać wymaganiom poprzednio podanym dla ziarna orzechów.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments