Opakowanie, znakowanie i przechowywanie wędlin

Opakowaniem transportowym dla wędlin mogą być pojemniki metalowe, drewniane lub z innego materiału. Powinny one być gładkie, czyste, bezwonne, łatwe do mycia i odkażania, ażurowe lub pełne, możliwe do spiętrzania.Jeżeli w punkcie sprzedaży detalicznej znajdują się wędliny od jednego wyłącznego dostawcy (zakładu mięsnego), to w tym wypadku dostawca zaopatruje odnośny sklep w tabliczki — ety­kietki przenośne, zawierające nazwę zakładu produkcyjnego, naz­wę wyrobu i cenę detaliczną. Etykietki te zamieszcza sprzedawca na wędlinach.Jeżeli zakład mięsny nie jest wyłącznym dostawcą wędlin do punktu sprzedaży, lecz dostarcza je w pojemnikach, to pojemniki powinny być zaopatrzone w etykiety zawierające następujące da­ne: nazwę zakładu produkcyjnego, numer pojemnika, nazwę pro­duktu, datę produkcji, cenę detaliczną i numer normy. W tymwypadku w sklepie należy wywiesić tablicę informującą klienta, że sprzedawane są w nim wędliny produkcji odnośnych zakładów mięsnych, a zakłady obowiązane są dostarczyć etykiet przenośnych zamieszczanych na wędlinach.W innym wypadku, np. zakłady mięsne dostarczają do punktów sprzedaży wędliny pochodzące z przerzutu, a produkty nie są do­starczane w pojemnikach, to wędliny powinny być oznakowane w sposób trwały. Oznakowanie powinno zawierać następujące da­ne: nazwę producenta, nazwę towaru, datę produkcji, cenę deta­liczną i numer normy branżowej. Dane te powinny być umieszczo­ne na etykiecie przymocowanej do batonu; mogą też być wydru­kowane bezpośrednio na osłonce sztucznej lub przytwierdzone w inny sposób.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments