Ogólna charakterystyka owoców jagodowych

Owoce jagodowe ze względu na konsystencję powinny być zbie­rane wprost do opakowań wysyłkowych. Jagody nie znoszą prze-Zewnętrzna, zabarwiona PoszczególneRys. 5. Najważniejsze „odmiany truskawek: a) Purpuratka, b) Mar-cherauchs Friihernte, c) Jerzy Soltwedel, d) Faworytkasypywania, przepakowywania itp. Okres ich trwałość^ jest bardzo krótki, z wyjątkiem borówki czernicy, borówki brusznicy i żura­winy. W praktyce wyróżnia się owoce jagodowe ogrodowe (sa­downicze) i leśne (rys. 5). Jagody leśne odznaczają się zapachem i smakiem.Zgodnie z podstawowymi wymaganiami organoleptycznymi owoce jagodowe powinny być dojrzałe, prawidłowo wykształcone, zdrowe, świeże, o właściwej konsystencji, nieuszkodzone, niepo-gniecione, niezawilżone, czyste (bez zanieczyszczeń organicznych i piasku), bez obcych zapachów, bez pozostałości chemicznych środków ochronnych roślin, bez pleśni. Cechy dyskwalifikujące owoce jagodowe to: zapachy obce,’ zaparzenie, zafermentowanie, pleśń, zgnilizna, pozostałości chemicznych środków ochrony roślin. Dla wszystkich owoców jagodowych opracowano normy przedmio­towe, którymi należy się posługiwać przy odbiorze jakościowym.Ćwiczenie1. Zapoznać się z podstawowymi charakterystycznymi cechami najważ­niejszych odmian truskawek (korzystając z danych zawartych w „Atlasie truskawek”. K. Smolarza. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na na­stępujące odmiany: Purpuratka (Afryka, Murzynka), Senga Sengana (Fa­worytka), Jerzy Soltwedel.Opisać najważniejsze odmiany porzeczek wytfUjpującc na lokalnym rynku handlowym. Należy scharakteryzować nie mniej niż dwie odmiany porzeczki czarnej, dwie odmiany porzeczki czerwonej i jedną porzeczki białej (na podstawie „Atlasu porzeczek” K. Smolarza).Przeprowadzić analizę dowolnie wybranych norm przedmiotowych z zakresu owoców świeżych. Wskazane byłoby wybrać normę dotyczącą jakiegoś owocu sadowniczego i leśnego na przykład: BN-73/9231-19 — żu­rawina, BN-73/9231-18 — poziomka pospolita (leśna), BN-72/9136-10. Po­rzeczki, BN-72/9136-05. Maliny ogrodowe, BN-73/9231-15 — maliny leśne, BN-73/9231-14 — jeżyny, PN-73/R-75050 — borówka czernica, BN-72/9136–03. Agrest.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments