Napoje gazowane bezalkoholowe

Przez napoje gazowane bezalkoholowe rozumie się napoje wy­rabiane na osnowie wody (przeznaczonej do picia), nasyconej dwutlenkiem węgla, z dodatkami lub bez dodatków. Dodatkami są: cukier, kwasy spożywcze, soki owocowe, soki warzywne, wita­miny, wyciągi korzenne, ziołowe i słodowe oraz różne substancje smakowo aromatyczne. Rozróżnia się dwa rodzaje tych napojów: wody gazowane niesłodzone i wody gazowane słodzone.Przedstawicielem napojów gazowanych niesłodzo-n y c h jest woda sodowa, zwana też wodą gazowaną. Zasada pro­dukcji tego napoju polega na tym, że wodę zdatną do picia (w miarę potrzeby zmiękczoną) nasyca się w saturatorach pod ciśnieniem dwutlenkiem węgla. Woda sodowa powinna stanowić ciecz bezbarwną, klarowną, bez zawiesin i osadów, bezwonną, o świeżym orzeźwiającym smaku.Napoje gazowane słodzone dzieli się w zależności od dodatków na napoje z dodatkami naturalnymi (soków owoco­wych, owocowo-warzywnych lub innych) oraz na napoje z do­datkami syntetycznymi lub z dodatkami mieszanymi, tzn. natural-no-syntetycznymi. Produkcja tych napojów polega na dodawaniu do wody nasyconej dwutlenkiem węgla stosownych dodatków, zwanych fachowo zaprawami. Zasadniczo napoje te powinny być klarowne, ale w napojach z dodatkami soków naturalnych do­puszcza się lekkie zawiesiny i osady pochodzące z tych natural­nych dodatków. Powinny one odznaczać się świeżym orzeźwiają­cym smakiem i zapachem właściwym dla dodatków. Jeżeli napoje gazowane słodzone są witaminizowane, to dodatek syntetycznej witaminy powinien być zadeklarowany.Napoje gazowane należy przechowywać w pomieszczeniach chronionych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, bez obcych zapachów, w temperaturze od 0 do 14°C. Minimalny okres gwarancyjny dla tych napojów waha się od 6 do 8 dni.Odrębnym rodzajem napojów bezalkoholowych są napoje pod nazwą „Coca-Cola” lub pod podobnymi nazwami, np. „Pepsi-Cola”.,,Coca-Cola” jest nazwą łączną, składającą z dwóch nazw (ele­mentów). Coca jest krzewem peruwiańskim z rodziny botanicznej lnowatych, którego liście zawierają w swym składzie chemicznym ok. 0,5 do ok. 1,3% alkaloidów, między innymi kokainę. Cola — to nazwa orzeszków — owoców rośliny należącej do rodziny malwo-watych; roślina ta rośnie w Afryce i wymaga gorącego klimatu. Orzeszki cola zawierają w swoim składzie chemicznym min. ko­feinę i teobrominę.Odwary coca i cola służyły i służą do przyrządzania napojów, w krajach, w których rosną. Obecnie produkowane na skalę prze­mysłową napoje typu „Coca-Cola” zawierają określone ilościimportowanych ekstraktów wymienionych surowców. Mogą też nie posiadać w swoim składzie tych zasadniczych surowców, a za­miast nich (lub jednego z nich) może występować w recepturze napoju kofeina i szereg substancji aromatycznych.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments