Mrożonki

Mrożonki są to owoce lub warzywa całe, rozdrobnione lub przetarte utrwalone przez zamrożenie (zamrożone co najmniej do temperatury — 18°C). Obecnie stosuje się prawie wyłącznie mro­żenie szybkie (podnosi jakość mrożonek) przy zastosowaniu tem­peratury do ok. — 40°C. Zamrożenie owoców i warzyw luzem przeprowadza się w tunelowych ciągłych urządzeniach zamrażal-niczych, przy czym „drobne” surowce zazwyczaj zamraża się w mroźniach fluidyzacyjnych. Mrożonki w postaci przecieru lub gotowych dań zamraża się w urządzeniach kontaktowych (rys. 14).Jako opakowania bezpośrednie stosuje się do mrożonek: torebki polietylenowe (do 1 kg), pudełka kartonowe (do 1 kg), puszki me­talowe, pudła kartonowe z wkładką z polietylenu oraz worki pa­pierowe.Mrożonki zachowują na ogół świeży wygląd, przyjemny zapach i smak, charakterystyczny dla surowca. Owoce i warzywa mro­żone powinny zachować kształt, zasadniczą barwę i typową wiel­kość dla danej odmiany. Owoce i warzywa zamrażane luzem nie powinny zawierać zlepieńców. Produkty po odmrożeniu mogą byćwilgotne, lecz nie „wyciekające”, mogą mieć konsystencję miękką, lecz nie rozpadającą się i nie gąbczastą. Odkształceń w postaci lekkiego zgniecenia nie uważa się za wadę.Przy ocenie jakościowej przyjmuje się zasadę, że owoce i wa­rzywa mrożone powinny odpowiadać prawie takim samym wy­maganiom jak surowce świeże, z wyjątkiem dopuszczalnych zmian, spowodowanych procesem zamrażania.Mrożonki muszą być utrzymywane w stanie zamrożenia i dla­tego od momentu wyprodukowania, przez chłodnicze pomieszcze­nia składowe, środki transportu chłodniczego i chłodziarki skle­powe (a następnie chłodziarkę klienta) zachowuje się łańcuch chłod­niczy. Temperatura przechowywania mrożonek nie powinna być wyższa niż — 15°C dla warzyw i — 18°C dla owoców. W „lodówce” można przechowywać mrożonki do 14 godzin, a w zamrażalniku lodówki, gdzie panuje temperatura ok. — 18°C, do dwóch tygodni. W temperaturze pokojowej mrożonki nie mogą przebywać dłużej niż 2 do 3 godzin.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments