Miód sztuczny

Miód sztuczny jest to produkt o charakterze koncentratu, pro­dukowany z cukru (sacharozy) przez jego hydrolizę (inwersję). W efekcie hydrolizy kwasowej otrzymuje się mieszaninę glukozy i fruktozy. Mieszaninę doprawia się karmelem, barwnikiem cytry­nowym .i esencją miodową oraz poddaje krystalizacji. W zależności od składu surowców, a przede wszystkim prowadzenia procesu technologicznego rozróżnia, się miód sztuczny stały i miód sztuczny ciekły (obecnie rzadko spotykamy na rynku handlowym).M^ód sztuczny powinien się charakteryzować barwą burszty­nową, smakiem i zapachem przypominającym miód naturalny. Struktura miodu stałego powinna być drobnckrystaliczna. Niedo­puszczalna jest obecność zanieczyszczeń mechanicznych oraz szkodników lub ich pozostałości.Produkt powinien być przechowywany w pomieszczeniach za­bezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych, w tempe­raturze do 18°C i w wilgotności względnej powietrza do 70%. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments