Makaron

Makaron jest to koncentrat otrzymany przez wysuszenie od­powiednio uformowanego ciasta wytworzonego z mąki pszennej wysokoglutenowej i wody, z dodatkiem lub bez dodatku jaj i z in­nymi dodatkami (np. mąki kukurydzanej, karotenu).Produkcja makaronu składa się z; trzech zasadniczych etapów: przygotowanie surowców, wytworzenie ciasta makaronowego oraz formowanie makaronu i suszenie produktu.Przygotowanie surowców obejmuje przygotowanie mieszanek mąki, przesiewanie mąki, podgrzewanie wody, przygotowanie masy jajowej itp. Druga faza produkcji polegająca na mieszaniu, czyli wytworzeniu ciasta w mieszadle oraz formowaniu makaronu w prasie odbywa się w sposób ciągły w jednym agregacie. Ciasto bowiem z mieszadła przeciskane jest pod ciśnieniem przez matryce o różnych profilach otworów, w zależności od zamierzonego kształ­tu makaronu, oraz dzielone (obcinane) przez noże obrotowe (rys. 20). Obecnie w zakładach makaroniarskich stosuje się suszenie ciągłe w suszarkach o różnej konstrukcji w zależności od kształtu makaronu.Makaron zalicza się do koncentratów spożywczych, ponieważ jest artykułem o ograniczonej ilości wody (12 do 13°/o), zdatnym do przechowywania (okres gwarancyjny 12 miesięcy) i łatwym do kulinarnego przyrządzania. Ze względu na surowce użyte do pro­dukcji wyróżnić można makaron zwykły (bez dodatku jaj), maka­rony jajeczne i makarony jajeczne z dodatkami. Ze względu na kształt wyróżnia się makarony długie (np. rurki, nitki) i krótkie (np. kolanka i duży asortyment tzw. galanterii makaronowej).Skład chemiczny makaronów jest różny, gdyż zależy nie tylko od mąki, ale też i od dodatków. Makarony jajeczne odznaczają się dużą wartością odżywczą. Można więc powiedzieć, że są to pro­dukty wysokokaloryczne, przy czym ich pełniejsza wartość biolo-giczno-odżywcza zależy od stosowanego dodatku jaj i innych spe­cjalnych dodatków, np. karotenu.Przechowywanie makaronu nie nastręcza trudności, gdyż może on być przechowywany w temperaturze około 20°C i przy wilgo­tności względnej powietrza do 70%.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments