Lody

Lody — to produkty otrzymywane przez zamrożenie pastery­zowanej, schłodzonej i ewentualnie homogenizowanej ciekłej mie­szanki, składającej się z mleka, śmietanki, owoców, cukru, stabili­zatora np. żelatyny spożywczej i różnych dodatków smakowo–zapachowych. Lody przemysłowe produkowane są w agregatach do ciągłej produkcji. Ogólnie dzieli się lody na beztłuszczowe (owocowe) i z zawartością tłuszczu (np. mleczne, śmietankowe).W zależności od użytych surowców rozróżnia się wiele rodza­jów lodów o różnych nazwach grup, np. owocowe, mleczne, mlecz-norowocowe, bakaliowe, deserowe, tortowe, cassate (kasatę) i inne.- W zależności zaś od użytych dodatków występują lody o nazwach wskazujących na ich smak, np. mleczno-kakaowe, owo-cowo-poziomkowe.Rozróżnia się lody sprzedawane luzem, pakowane w puszki metalowe ze szczelnym wiekiem, termosy, naczynia szklane itp. oraz lody formowane — opakowane w papier pergaminowy, pa­pier parafinowy, folię aluminiową podklejaną papierem parafino­wym, papier laminowany tworzywem sztucznym, kubki oraz inne opakowania dopuszczone do pakowania produktów spożywczych.Lody powinny się ogólnie charakteryzować barwą jednolitą, charakterystyczną dla danego gatunku; strukturą i konsystencją gładką, jednolitą w całej masie, bez kryształków zamrożonej wody lub wykrystalizowanej laktozy; w lodach z dodatkami dopuszcza się widoczne cząstki użytych dodatków; smak i zapach powinien być charakterystyczny dla danego rodzaju lodów lub wprowadzo­nych do nich dodatków smakowo-zapachowych, przy czym niedo­puszczalny jest smak i zapach obcy.Temperatura składowania, transportu i przechowywania lodów w punkcie sprzedaży detalicznej nie może być wyższa, niż -12°C (a temperatura samych lodów nie może być wyższa od — 4UC).

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments