Konserwy apertyzowane

Z punktu widzenia technologicznego przez konserwy aperty­zowane rozumie się produkty owocowo-warzywne o mało zmie­nionych cechach zewnętrznych surowców, w opakowaniach her­metycznie zamkniętych i podane utrwalaniu przez pasteryzację lub sterylizację. W tym ujęciu do konserw apertyzowanych zali­cza się między innymi:Rys. 15. Autoklaw — kocioł steryli/.a-cyjny stosowany w przemyśle spożyw­czymkompoty, tj. produkty otrzymane z oczyszczonych owoców całych, połówek lub części owoców w zalewie cukrowej, utrwalone termicznie;konserwy warzywne — produkty otrzymane z oczyszczo­nych warzyw całych, pokrajanych lub przetartych, w wodnej za­lewie smakowej, utrwalone termicznie, (przez sterylizację), np. fasolka szparagowa, groszek konserwowy;inne konserwy apertyzowane, jak warzywno-mięsne, wa­rzywna z olejem, marynaty utrwalone termicznie.W tym podręczniku omówione zostaną przykładowo konserwy warzywne oraz osobno marynaty ze względu na ich swoisty cha­rakter.Do produkcji konserw warzywnych można stosować tylko wa­rzywa I klasy jakości, gdyż surowce przekazują swoje cechy go­towemu produktowi.Obróbka wstępna i podstawowa surowców obejmuje mycie, sor­towanie, usuwanie części zbędnych, rozdrabnianie itp. Ważną czynnością z zakresu obróbki podstawowej jest blanszowanie wa­rzyw, którą to czynność przeprowadza się w wodzie o tempera­turze 80 do 100°. Czas tego zabiegu wynosi od kilku do kilkunastu minut. Dzięki blanszowaniu unieszkodliwia się enzymy. Następną czynnością jest napełnianie opakowań warzywami i zalewanie go­rącą zalewą (najczęściej słoną o stężeniu soli kuchennej do 2°/o). Opakowania z warzywami i zalewą bezpośrednio po napełnieniu zamyka się w zamykarkach mechanicznych i przenosi do kotłów sterylizacyjnych (tzw. autoklawów), w których konserwy podda­wane są sterylizacji, zazwyczaj w temperaturze ponad 110°C (rys. 15).Konserwy warzywne należy przechowywać w temperaturze od 2 do 15°C i wilgotności względnej powietrza do 85°/o. Magazyny powinny być suche i przewiewne. Okresy gwarancyjne dla kon­serw warzywnych wynoszą zwykle 1 rok.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments