Kapusta głowiasta biała

Częścią użyteczną są liście uformowane w pąk wierzchołkowy (zwany głową), osadzony na stosunkowo krótkiej, grubej łodydze, zwanej głąs>wofr.*it»tałt.«główek kapusty może być kulisty oraz kulisto-spłaszczony. Główki mogą być dość twarde (odmiana Pierwszy Zbiór), twarde (np. odmiana Stulecie Ulricha) i bardzo twarde (jak odmiana Kamienna Głowa).Z odmian na wyszczególnienie zasługują:— odmiany wczesne: Pierwszy Zbiór, Stulecie Ulricha,— odmiany późne: Brunświoka, Grębałowska, Amager, Zimo­wa z Mór i Kamienna Głowa (Amager Steinkopf) — rys. 10.Rys. 10. Popularne odmiany kapusty białej głowiastej: a) Amager, b) BrunświckaKapusta biała głowiasta powinna być czysta, zdrowa, nie uszko­dzona, jednolita odmianowo. Główki powinny być zwarte, ścisłe, o wyrównanym kształcie, nie popękane, nie uszkodzone, nie prze-rośnięte, nie przemarznięte, bez pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, bez nadmiernej wilgotności zewnętrznej i bez obce­go zapachu i .smaku. Kapusta wczesna powinna mieć 2 clo 4 nie uszkodzonych liści ochronnych i 4 do 6 — jeżeli jest przeznaczona do przechowywania. W pozostałych wypadkach liście ochronne powinny być usunięte. Głąb powinien być obcięty prostopadle do osi podłużnej w odległości około 1 cm od nasady liści, a w wypad­ku przeznaczenia główek do przechowywania —■ w odległości 3 do 5 cm.- ĆwiczeniePrzeprowadzić ocenę jakościową kapusty głowiastej białej na podstawie informacji zawartej w tekście podręcznika. W wypadku odbioru jakościo­wego kapusty białej głowiastej (magazynier — sprzedawca) należy się po­służyć normą: PN-72/R-75362.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments