Kakao

Kakao jest produktem uzyskiwanym z odpowiednio przerobio­nych nasion (ziaren) drzewa kakaowego, rosnącego w krajach tro­pikalnych. Największymi producentami kakao są kraje Ameryki Środkowej, Brazylia i kraje zachodnioafrykańskie (te ostatnie są obecnie naszym głównym dostawcą ziarna kakaowego) — rys. 36.Owoce kakaowca przypominają kształtem ogórki. Wewnątrz owocu w miąższu występuje szereg rzędów nasion wokół środko­wego rdzenia. Ziarna mają kształt podłużnie owalny i pokryte są łupiną (łuską) . Zebrane owoce po podsu­szeniu są łuszczone, przez co oddzie­lane jest ziarno od miąższu. Ważną czynnością jest fermentacja ziarna, która przebiega samoczynnie. Naj­częściej fermentuje kakao w warst­wach usypanych na nawilżonych matach nakrytych liśćmi bambuso­wymi lub w specjalnych zbiorni-Rys. 36. Owoc kakaowy kach. Dzięki fermentacji zmienia siębarwa ziaren, stają się one czerwo-noczekoladowe, tracą w znacznym stopniu goryczkę oraz nastę­puje ogólne polepszenie smaku. Po fermentacji suszy się ziarno kakaowe. W tym stanie zawiera ono orientacyjnie ok. 50% tłusz­czu, 15% białka, 10% węglowodanów przyswajalnych, 4% soli mi­neralnych, 6% garbników, 1,5% teobrominy, 12% wody, a poza tym pewne ilości kwasów organicznych i błonnika.Ziarno kakaowe przefermentowane i wysuszone jest przed­miotem naszego importu i zwane jest w przemyśle spożywczym ziarnem surowym. Dalsza jego przeróbka na masę czekoladową i kakao w proszku obejmuje takie czynności, jak: czyszczenie, sor­towanie, prażenie ziarna’ (przez co polepsza się smak i łatwo daje się usunąć łuska), rozdrabnianie w młynach kakaowych i odtłusz­czanie. Im dokładniej i drobniej zostanie kakao zmielone tym jest1 lepsze i tworzy delikatniejszą zawiesinę. Nadmiar wyciśniętego tłuszczu kakaowego (zwanego też „masłem kakaowym”) dodaje się do mas czekoladowych. Poza tym znajduje on zastosowanie w kos­metyce. W celu zwiększenia zawiesistości można poddawać kakao alkalizowaniu, tj. dodaniu takich związków chemicznych (w ogra­niczonej ilości), jak węglan sodowy lub węglan potasowy. Alka-lizować można kakao tak w postaci ześrutowanego ziarna, jak i w trakcie rozcierania.Kakao w proszku jest więc produktem otrzymanym przez dokładne rozdrobnienie, czyli sproszkowanie, częściowo od­tłuszczonej miazgi kakaowej alkalizowanej lub niealkalizowanej. Powinno ono tworzyć delikatne drobinki (0,003 mm), dające w wo­dzie (mleku) delikatną i równomierną zawiesinę barwy od jasno-do ciemnobrunatnej.W zależności od zawartości tłuszczu rozróżnia się trzy rodzaje kakao w proszku:— kakao pełnotłuste — PT, zawierające od 20 do 22% tłusz­czu,— kakao tłuste — T, zawierające od 15 do 17°/o tłuszczu,— kakao małotłuste — MT, zawierające od 9 do 11% tłuszczu. Konsystencja kakao w proszku powinna być sypka, barwabrunatnoczerwona z dopuszczalnym odcieniem brązowym, smak gorzkawy, zapach charakterystyczny dla kakao. Jako opakowania służyć mogą dla kakao torebki, kartoniki, puszki tekturowe, pod warukiem, że są one sporządzone z tworzyw nie wchłaniających tłuszcz lub wyłożone papierami specjalnymi o takich właściwoś­ciach. Poza tym racjonalnym opakowaniem są puszki metalowe z białej blachy lub innych tworzyw metalicznych (dopuszczalnych do pakowania artykułów spożywczych), lecz z wkładką nieprze­puszczalną i nie wchłaniającą tłuszczów. Na opakowaniach szcze­gólnie ważne jest pcdanie daty produkcji, gdyż okres gwarancyjny dla produktu w puszkach blaszanych wynosi 12 miesięcy, a w in­nych opakowaniach 6 miesięcy od daty produkcji.Kakao w proszku należy przechowywać w pomieszczeniachzaciemnionych, w temperaturze do 18°C i w wilgotności względnej powietrza do 75%.Ponadto znajduje się w handlu kakao z dodatkami takimi jak na przykład mąka owsiana, żółtka jaj w proszku, ekstrakt słodowy, cukier. W zależności od dodatków nosi nazwę: kakao turystyczne, kakao odżywcze, kakao słodowe itp. Na opakowaniach tych pro­duktów podany jest ich skład.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments