Inne środki piorące

Poza naturalnymi środkami piorącymi, wymienionymi wyżej, produkowane są inne naturalne i sztuczne (syntetyczne) środki pio­race lub ich mieszaniny mające postać płatków, nitek, proszków, past i roztworów.Najbardziej obecnie rozpowszechnione są w tym dziale proszki do prania, szczególnie będące detergentami.Detergenty — w znaczeniu u nas przyjętym — są to syn­tetyczne środki piorące, powierzchniowo czynne, nie będące alka­licznymi solami kwasów tłuszczowych i żywicznych. Nazwa ta po­chodzi od angielskiego słowa „detergency” — co oznacza zdolność piorącą. Detergenty stanowią grupę złożonych związków chemicz­nych i dlatego różnią się między sobą pod względem chemicznym, właściwości piorących i stosowania; niektóre z nich są prepara­tami enzymatycznymi (np. proszek’E). Dla większości detergen­tów produktami wyjściowymi są surowce, pochodzące z przeróbki ropy naftowej (węglowodory) i benzen, otrzymywany — jak wia­domo — w procesie chemicznej przeróbki węgla, poza tym alko­hole (alkohole tłuszczowe).Detergenty, a w szczególności „szlachetne”, przewyższają my­dło pod względem aktywncści powierzchniowej, bardzo debrze-rozpuszczają się w wodzie, są oćporne na działanie twardej wody i wiele z nich nadaje się doskonale do prania wyrobów z włókien zwierzęcych i syntetycznych. Syntetyczne środki piorące mogą zawierać kompozycję średków wybielających, zasadowych (deter­genty zwykłe masowego zastosowania) i inne. Pewną wadą tych środków jest wywoływanie uczuleń u osób piorących, jak również w niektórych wypadkach u osób (zwłaszcza dzieci) noszących bie­liznę praną tymi środkami.Grupy (ważniejsze) innych środków piorącychPłatki i nitki mydlane produkuje się z mydła sodo­wego lub sodowo-potasowego. Odznaczają się one znacznie lepszą rozpuszczalnością w wodzie i służą do prania delikatnych tkanin, jak wełny i jedwabie (a więc tkanin wrażliwych na zasadowe ką­piele piorące). Produkty te odznaczają się barwą białą do jasno-kremowej i swoistym, przyjemnym zapachem.Nitki mydlano-detergentowe produkuje się przez zmieszanie’ płatków mydlanych z detergentami i dodatkami, jak np. kwaśnym węglanem sodowym, wybielaczami optycznymi i kompozycją za­pachową.Proszki do prania dzieli się na:proszki mydlane, będące produktami o zróżnicowanym skła­dzie chemicznym i zawierające 12, 30 i 45% kwasów tłuszczowych (np. proszek mydlany Mewa 45%, proszek mydlany Radion 60%).proszki mydlano-detergentowe, których głównymi składni­kami są mydło i detergenty, a dodatkowymi np. soda amoniakal­na, siarczan sodowy; do tej grupy zalicza się takie środki, jak: Pra-lux, Bielux, Efekt i inne;presiki syntetyczne, czyli detergentowe, stanowiące obecnie najliczniejszą grupę, będące mieszaninami syntetycznych środków piorących z wypełniaczami aktywnymi, wybielaczami itp.; w gru­pie tej powszechnie znane są m.in. ixi-65, ixi-70, ixi-super, proszek Pollena, Uni, Mirax, Nylon.Trwałość proszków syntetycznych wynosi nie mniej niż 12 miesięcy (a proszku E 180 dni), pod warunkiem przechowywani;! ich w suchym i przewiewnym miejscu. Najczęściej stosowanym opakowaniem tych środków piorących jest szczelne pudełko kar­tonowe.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments