Groch

W znaczeniu nundlowym przez groch rozumie się nasiona róż­nych odmian grochu żółtego i zielonego, z grupy grochu siewnego. Groch żółty odznacza się nasionami o barwie liścieni od jasnożółtej do pomarańczowej. Ten rodzaj grochu jest obecnie głównie upra­wiany (odmiany: Buława, Żółty Borowski, Kujawski Późny, Ku­jawski Wczesny, Wiktoria Łagiewnicki i Żółty Pomorski). Groch zielony charakteryzuje się nasionami o barwie liścieni od jasnozie­lonej do ciemnozielonej; jest uprawiany na coraz mniejszą skalę, a w rejestrze odmian figuruje tylko jedna jego odmiana (Ceser), polecana do uprawy.Ze względu na wielkość nasion rozróżnia się groch o średnicy nasion nie mniejszej niż:duży (A) 7 mm,średni (B) 6 mm,drobny (C) 5 mm,bardzo drobny (D) 4 mm.Ze względu na jakość nasion rozróżnia się dwie klasy: I i II. Różnica pomiędzy tymi klasami polega głównie na tym, że w kla­sie II dopuszczalna jest nieco większa ilość zanieczyszczeń, a po­nadto, że do klasy I może być zaliczany tylko groch duży i średni.Groch powinien się odznaczać barwą właściwą dla grupy, za­pachem naturalnym, bez obcych zapachów (a w szczególności za­pachu pleśni i stęchlizny); niedopuszczalna jest zawartość nasion zestrąkowcem wewnątrz (rys. 19).Strąkowiec grochowy jest to mały chrząszcz z charakterystycz­nym znakiem (w formie krzyża) na odwłoku. Larwy jego żerują w ziarnie grochu i w mim odbywa się ich przepoczwarczanie. Na wiosnę chrząszcze opuszczają nasiona, pozostawiając puste owalne otworki. Ziarno porażone przez szkodniki można rozpoznać po tych małych otworkach (okienkach) pokrytych cienką łus­ką. Po namoczeniu w wodzie ziarna porażone jako lżejsze wypływają na powierzchnię.: Groch pakuje się w worki, które powinny być starannie zawiązane lub zaszyte sznur­kiem. Niewypełnioną część worka zwija się w równy wałek. Groch należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, prze­wiewnych, wolnych od szkodników i zapachów obcych. Worki z grochem powinny być zabezpieczone przed rozerwaniem. Rzadziej dostarczany jest groch do sklepu w opakowaniach jednostkowych (torebki 1/2 i 1 kg).

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments