Froszki do mycia i szorowania

W proszkach tych głównym składnikiem (około 20%) są ma­teriały ścierne, np. mączka pumeksowa lub mączka kwarcowa, od­działywające mechanicznie. Ponadto istotnymi substancjami do­datkowymi usuwającymi brud są: środki powicrzchniowo-czynnc (np. mydło), zazwyczaj w ilości około 5%, soda amoniakalna (ok.10%). Niektóre proszki zawierają też dodatek środka dezynfeku­jącego.Proszki te znajdują się w obrocie handlowym pod różnymi na­zwami, np. Jawox, Luxon 68, Radix, Sanit, Lux, Emal, Solidol.Proszki do mycia znajdują zastosowanie do mycia sprzętu i urządzeń gospodarczych, na których zanieczyszczenia (brud) jest dość luźno związany z podłożem i nie przylega do niego silnie i szczelnie. Oddziaływanie tych proszków jest mieszane, to zna­czy polega na usuwaniu brudu przez środki powierzchniowo czyn­ne przy współdziałaniu środków oddziaływających mechanicznie. Proszki zaś do szorowania służą do usuwania brudu silnie przyle­gającego do podłoża i w nich znaczną rolę odgrywają substancje działające mechanicznie.Opakowanie, przechowywanie proszków do mycia i szorowania nie odbiega od zasad, jakie stosowane są do proszków do prania.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments