Dżemy

Dżemy są to produkty owocowe o konsystencji galarety. Otrzymuje się je przez gotowanie oczyszczonych owoców (świe­żych, mrożonych lub zakonserwowanych) całych lub rozdrobnio­nych, z dodatkiem cukru, kwasów spożywczych i substancji że­lujących. Obecnie produkcja dżemów oparta jest przede wszyst­kim na pulpach (półproduktach) zakonserwowanych dwutlenkiem siarki.Zasada produkcji dżemów polega na gotowaniu produktu (tzn. owoców z dodatkami) w kotłach zamkniętych pod zmniejszonym ciśnieniem. Obróbka termiczna trwa stosunkowo krótko (15 do 30 minut) i przebiega w temperaturze 50 do 70°C. Rozlew dżemów do opakowań przeprowadza się na gorąco, a następnie napełnione opakowania (w nowoczesnych zakładach przemysłu owocowo-wa­rzywnego) skierowane są do tunelu z promiennikami podczerwieni w celu wyjałowienia powierzchni produktu. Po opuszczeniu tunelu opakowania są zamykane, produkt chłodzony, etykietowany itp.Rozróżnia się dżemy wysokosłodzone (jednoowocowe i dwu-owccowe) oraz niskosłodzone (jednoowocowe i dwuowocowe). Dże­my wysokosłodzone, występujące w obrocie bez bliższego określe­nia (oprócz nazwy owoców, z którego zostały wyprodukowane) zawierają w przybliżeniu 60 do 65% cukru i są właściwie pro­duktem owocowo cukrowym, wysokokalorycznym. Dżemy nisko-cukrowe zawierają ok. 35% cukru i w większym stopniu uwypu­klają charakterystyczne cechy owoców (smak, zapach).Dla dżemów ustalono dwie klasy jakości: I i II.Dżemy należy przechowywać w pomieszczeniach czystych, su­chych, przewiewnych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działa­niem promieni słonecznych, w temperaturze od 2 do 15°C i w wil­gotności względnej powietrza do 75%.Dżemy (podobnie jak i inne produkty owocowo-warzywne) na­leży przewozić w warunkach zabezpieczających przed uszkodze­niami mechanicznymi, zepsuciem lub zanieczyszczeniem oraz działaniem wpływów atmosferycznych.Przetworem owocowym skrzepłym jest marmolada. Jest to produkt otrzymany przez gotowanie przecierów owocowych z dodatkiem cukru, czasem też z dodatkiem syropu ziemniacza­nego, kwasów spożywczych i substancji żelujących. Wyróżnia się marmoladę miękką — luźną i smarowną, o zawartości cukrów co najmniej 53% i marmoladę twardą — smarowną, zachowującą kształt nadany jej przy krajaniu i zawierającą nie mniej niż 60% cukrów.Marmolada powinna się odznaczać barwą właściwą dla użytych surowców, zmienioną jedynie procesem technologicznym; smak, powinna mieć słodkawo-kwaśny, zapach właściwy dla użytych su­rowców, bez obcych posmaków i zapachów. Niedopuszczalna jest krystalizacja cukru, obecność szkodników, pleśni i sztucznych barwników. Zasady przechowywania są takie same jak dżemów.Powidła — to produkt otrzymany przez zagęszczenie (go­towanie) śliwek z dodatkiem cukru. Powinny mieć barwę ciemno–wiśniowo-brunatną, zapach i smak przyjemny, swoisty, z lekkim posmakiem karmelu i dopuszczalnym zapachem dymu. Zawartość ekstraktu nie mniejsza niż 54%. Cechy dyskwalifikujące: obecność pleśni, szkodników oraz objawy fermentacji.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments