Drażetki

Drażetki, w znaczeniu cukierniczym, są to wyroby zazwyczajo kształcie okrągłym, owalnym lub spłaszczonym, produkowanena zasadzie nawarstwienia cukru (cukru pudru) na odpowiednioprzygotowany korpus (rdzeń). Zewnętrzną warstwę drażetek sta-nowią surowce mało higroskopijne, nawarstwiony cukier i pastypołyskowe, składające się głównie z wosku pszczelego; warstwata zabezpiecza drażetki przed wpływami zewnętrznymi. Ze wzglę-du na rodzaj rdzenia rozróżnia się drażetki twarde i nadziewane.Rdzeń drażetek twardych stanowi zwykle korpus z cukru kryszta-łu lub uformowanej masy karmelowej. Rdzeń drażetek nadziewa-nych może być likworowy, galaretowaty (marmolady, konfitury)lub stały (orzechy, migdały i in.). ;Istotną czynnością przy produkcji drażetek jest drażerowanie. Polega ono na polewaniu korpusów syropem, składającym się z cukru i syropu ziemniaczanego i na posypywaniu cukrem pu­drem. Czynności te ‚wykonuje się w czasie ciągłego ruchu obro­towego bębna drażetkowego. A więc w bębnie drażetkowym na­stępuje nawarstwienie cukru, który przylepia się do powierzchni korpusów dzięki polewaniu ich syropem drażetkowym. W ostat­niej fazie produkcji dodaje się do bębnów pasty połyskowej (rys. 44).Drażetki po wypolerowaniu i przesuszeniu są pakowane? w spe­cjalnych automatach.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments