Cukier i miód

Zarys produkcji cukru (sacharozy)W naszych warunkach gospodarczych surowcem do produkcji tzw. cukru białego (sacharozy) jest burak cukrowy, który w swym spichrzowym korzeniu — w komórkach zapasowych — gromadzi soki, zawierające od 17 do 20% sacharozy. W korzeniu buraka cu­krowego oprócz sacharozy występują jeszcze inne składniki orga­niczne i mineralne, które ogólnie nazywa się niecukrami i które — stanowiąc zanieczyszczenia soku, muszą być w trakcie procesu technologicznego usunięte. Zasada więc produkcji cukru polega na wydobyciu soku z korzenia buraka cukrowego, a następnie jego oczyszczeniu, zagęszczeniu i wykrystalizowaniu z niego sacharozy.Pierwszym zasadniczym etapem produkcji cukru, po czynno­ściach wstępnych (myciu buraków i ich pokrajaniu na cienkie pa­semka, zwane krajanką) jest otrzymanie soku surowego. Proces ten odbywa się w dyfuzorach, tj. kotłach cylindrycznych umiesz­czonych obok siebie szeregowo (i ze sobą połączonych), tworzących baterię dyfuzyjną i nazywa się dyfuzją (rys. 41). W dyfuzorach przy udziale gorącej wody następuje ługowanie cukru, czyli wy-sładżahie krajanki buraczanej. Jednocześnie jednak razem z sa­charozą przechodzą do soku surowego — soku dyfuzyjnego zanie­czyszczenia * i dlatego stanowi on mętną ciecz z zawiesinami dro­bnych cząstek miąższu buraka cukrowego.Oczyszczanie soku dyfuzyjnego jest drugim zasadniczym eta-pem w produkcji cukru. Obejmuje on defekację (nawapniawie)soku i saturację (wysycanie dwutlenkiem węgla), a czasem takżesiarkowanie. ^”Nawapnianie polega na potraktowaniu soku dyfuzyjnego wodo­rotlenkiem wapniowym w postaci tzw. mleka wapiennego. Ten związek wapniowy łączy się z szeregiem zanieczyszczeń, które w postaci osadu opadają na dno kadzi, ale równocześnie łączy się częściowo z sacharozą (dając rozpuszczalne cukrzany).W następnej fazie czyszczenia soku działa się dwutlenkiem wę­gla, czyli prowadzi się saturację. Operacja ta ma na celu dalsze wiązanie zanieczyszczeń, rozłożenie powstałych cukrzanów oraz wytrącenie powstałego nadmiaru wapnia. W wyniku satu­racji powstaje gęsty osad, który oddziela się od soku w mechanicz­nych cedzidłach.Czyszczenie chemiczne soku surowego często ponawia się. Cza-sem dodatkowo traktuje się jeszcze sok dwutlenkiem siarki, któryskutecznie go odbarwia. ‚

Comments

comments