Badanie sanitarno-weterynaryjne i znakowanie produktów rzeźnych

Nadzór sanitarno-weterynaryjny przeprowadza badanie tusz zwierzęcych (mięsa) i podrobów, czyli produktów przeznaczonych do obrotu i przetwórstwa, stwierdzając ich przydatność do celów spożywczych. Na podstawie wyniku badania następuje zakwalifi­kowanie tych produktów jako zdatnych do spożycia bez zastrzeżeń, jako mniej wartościowych, warunkowo zdatnych do spożycia i niezdatnych do spożycia. Odpowiednie oznaczenia umieszczone zostają na produktach rzeźnych przez odciśnięcie stosownej pie­częci (rzadziej przez wypalenie stempla) — rys. 50.Mięso (w ogólnym pojęciu) zdatne do spożycia bez zastrzeżeń jest to mięso pochodzące ze zwierząt rzeźnych zdrowych, o nieobniżonej wartości pod względem zdrowotnym i odżywczym. Mięso takie jest znakowane pieczęcią okrągłą (rys. 51).Mięso mniej wartościowe jest to mięso zdatne do spożycia, lecz wskutek pewnych zmian i objawów, mające mniej­szą wartość odżywczą i użytkową (np. mięso pochodzące z uboju z konieczności, ze zwierząt zbyt młodych, wychudzonych itp.). Mięso takie znakuje się pieczęcią okrągłą wpisaną w kwadrat. Mięso mniej wartościowe powinno być -Sprzedawane w osobnych stoiskach lub osobnych sklepach. Mięso takie może być użytko­wane do produkcji wędlin, ale wędliny z niego wyprodukowanekuje pieczęcią prostokątną z l ;isem „koń” lub jako niezdatne do spożycia i znakuje pieczęcią trójkątną.Mięso wieprzowe, które jest jeszcze obowiązkowo badane na ewentualną obecność włośni, oznaczone jest ponadto pieczątką pro­stokątną z napisem stwierdzającym „wolne od włośni”. Mięso wieprzowe, w którym wykryto by obecność włośni, traktowane jest jako mięso niezdatne do spożycia.muszą być dodatkowo oznaczone literami „MW” i sprzedawane w osobnych sklepach lub stoiskach.Mięso warunkowo zdatne do spożycia jest to takie mięso, które wskutek stwierdzenia w nim pewnych zmian chorobowych może być dopuszczone do spożycia dopiero po za­stosowaniu specjalnych zabiegów (np. po sterylizowaniu, gotowa­niu, przetopieniu tłuszczu, peklowaniu). Mięso takie znakowane jest pieczęcią kwadratową. Może ono być sprzedawane w specjal­nych sklepach i stoiskach.Mięso niezdatne do spożycia, to takie mięso, które charakteryzuje się takimi zmianami i objawami chorobowymi, które dyskwalifikują je jako artykuł spożywczy. Znakowane jest pieczęcią trójkątną. Mięso to utylizuje się na mączki mięsno-kost­ne dla celów paszowych.Dotychczas przedstawione znakowanie mięsa dotyczyło mięsa ze wszystkich zwierząt rzeźnych oprócz koni.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments